Küresel Salgın: Normalleşme “Aynı” Önceye Dönüş mü?

04.05.2020

Küresel salgının ortaya çıktığı günden bu yana algımızı, ruh halimizi ve davranış kalıplarımızı değerlendirdiğimizde genel olarak iki farklı aşamadan söz etmek mümkün gözüküyor. Bugünlerde ise sürecin üçüncü aşamasının arifesinde olduğumuz anlaşılıyor. Bir taraftan da krizin yıkıcı etkileri devam ediyor.

Kapsadığı alan, içeriği ve etki kapasitesinin, hatta henüz “neler olduğunun” tam olarak kavranamadığı salgının ilk günlerindeki ilk aşamaya “birkaç gün evde kalmak hepimize iyi gelecek, çok yorulmuş adeta kendimizi ve yakın çevremizi unutmuştuk, biraz soluklanalım, kendimize ve ailemize vakit ayıralım” diyerek umutla başladık. 

Zaman ilerledikçe büyük ölçüde hissettiğimiz belirsizlik, korku ve kaygıyla tetiklenen  “kendimize döneceğimize, bundan sonra kendimize, yakın çevremize, topluma, diğer canlılara, doğaya ve dünyaya karşı daha sorumlu davranacağımıza dair sözler verdiğimiz” bir yöne evrildik. İç hesaplaşmalar, “hiçlik” tartışmaları, “muteber insan olma” yarışları vs. birbiri ardına geldi. Kısaca   “şaşkınlık –teslimiyet-pişmanlık- içe dönme- razı olma- özür dileme-söz verme-umut etme” dönemi olarak değerlendirilebilecek ilk aşama karantina süresi uzayıp belirsizlik daha da artınca yerini ikinci aşamaya bıraktı.

İkinci aşama tehdidin boyutlarının biraz daha net anlaşıldığı, morallerin bozulduğu, sabrın gittikçe daha fazla sınandığı, umudun yerini daha çok korkuya bıraktığı, sağlıkla, ekonomik gelecekle ilgili kaygıların arttığı bir süreci beraberinde getirdi. İçe dönmeler, sorgulamalar hızla yerini var olmak adına motivasyon arama/dayatılma, eski alışkanları ve iş yapış biçimlerini yeni koşullara uygun mecralara taşıma, mevcut şartlarda da ne pahasına olursa olsun her türlü “eskimizi” sürdürmeye neredeyse ant içme, “tutunacak dal” bulma, en çok da kendimizi azami ölçüde meşgul tutma çabasına bıraktı. 

Bu kez belirsizlik, korku ve kaygı yanında büyük ölçüde bezginlikle de beslenen “ikinci faz şaşkınlık- telaş- sabırsız bekleyiş- tekrar dışa dönme- fırsat kollama-rekabet etme-kendimize toplum adına yeni misyonlar yükleme” dönemine adım atıldı. Bu süreçte çoğumuzun “sıkılmaktan” ne kadar çok korktuğu, “sıkılmaya” asla tahammül edemediği, “sıkılma” fırsatının çoğu zaman zayıflık, başarısızlık, yalnızlık olarak algılandığı/algılatıldığı, görüldüğü/gösterildiği ortaya çıktı. Oysa “sıkılmak” aslında yaratıcılığın temel besini değil miydi? 

İkinci aşamada çoğumuz kendimizi sürekli meşgul tutarak, bir nevi uyuşturarak, biteviye yorarak, durup düşünmeye bir dakikamızı bile ayırmayı, gerçeklerle yüzleşmeyi ertelemeyi yani kolayı tercih ettik. Bu çoğu zaman içsel motivasyon dışında, bilerek ya da bilmeyerek dışsal uyaranların etkisiyle de gerçekleşen bir durum. Bir nevi sistemin içinde buluyoruz kendimizi, bize sunulan hazır sistem konfor sağlıyor, fazlaca emek vermeden “nimetlerine” odaklanıyoruz… 

Dünyanın, sistemin, insanların genel halleriyle ilgili açık ya da subliminal mesajlar içeren benzer diziler ve filmler izliyoruz, benzer reklamlara, bilgi kaynaklarına maruz kalıyoruz… Hızlıca tüketiyoruz. Küresel salgın sonrası ikinci aşamanın en belirgin özelliklerinden biri haline gelen “video konferans görüşmelerini” bile  “işlenmiş paket gıdaya” benziyor vs. diyerek çoktan eleştirmeye başlamadık mı? 

 

Benzer davranış kalıplarını benimsiyoruz. Aslında çoğu zaman yeni bir şey üretmek yerine birbirimizi kopyalıyoruz. Farkında olarak ya da olmayarak fasit dairelerimizde sistemden beslenip, eleştirip, ona hizmet ediyoruz. Küresel düzlemde de örneğin bugün bir taraftan kapitalizm öldü derken, küresel salgının tetiklediği tüm sorunlara kapitalizmin genel çerçevesi, mantığı ve araçlarıyla çare üretmeye çalışmıyor muyuz? 

İkinci aşamada tam da “bir parça daha fazla yaşama tutunma yollarını bulmanın ve yeni koşullara uyumda kat edilen yolun yarattığı görece ve kısmi rahatlıkla”, “gittikçe artan hızla büyüyen ‘eskiye’ dönme arzusunun” kesişim noktasında bugün üçüncü aşama olarak ele alabileceğimiz “normalleşme” olarak anılan döneme adım atmayı konuşuyoruz. Hemen her şeyi bir kenara bıraktık heyecanla, sabırsızlıkla ve büyük bir coşkuyla kısıtlamaların esnetilmesini bekliyoruz. Çoğumuz birbirimize “karantinadan” çıkınca ilk ne yapacağını sormaya başladık bile? Hemen hayaller kurulmaya, planlar yapılmaya girişildi. Sanki karantinaya “görünen”, “bilinen”, “yok edildiğinden somut olarak emin olunabilecek” bir “sebepten” dolayı  girmişiz de ortadan kaldırıldığı gün “tehlikenin” tamamı geçecek ve “biz nerede kalmıştık?” diyerek hayatımıza bıraktığımız yerden devam edebilecekmişiz gibi. “Ah keşke” ya da “iyi ki mümkün değil”! Bunu zaman gösterecek… Görünen o ki daha uzun bir süre küresel salgın sonrası ortaya çıkan farklı aşamaları eş zamanlı olarak yaşamaya devam edeceğiz. Aşamalar arasında arzu ettiğimiz keskin geçişler olmayacak…

Umut etmek, iyimser olmak, kişisel motivasyonumuzu yüksek tutmak çok önemli kabul. Ancak gerçeğe gözlerini kapamak, görmemezlikten gelmek de içinde bulunduğumuz “mevcut durumun ve tehdidin doğası” gereği her an başlanılan noktaya geri dönülmesine sebep olabilecek kadar ciddi sonuçlara gebe. Tüm bu süreçleri tekrar tekrar yaşamak ister miyiz? Önümüzdeki örnekler aksini işaret etmiyor maalesef. Hong Kong’tan, İspanya’ya dünyanın neresinde olursa olsun kısıtlamaların esnetilmesinden sonra insanların sokaklara, plajlara, parklara vs. kalabalıklar halinde koşması insanoğlunun pervane misali ateşe yanması değil de nedir? 

Üçüncü aşamada tehlikenin varlığını yok sayarak hareket etmek, karantina sürecinin ilk iki aşamasında yaşananları göz ardı etmek olmayacak mı? Kriz anında içlerimizden bugüne kadar bilmediğimiz, karşılaşmayı hayal bile etmediğimiz “yeni bizler” çıktı da, ilk iki aşamada onlarla başa çıkma yöntemlerini henüz daha bulamadan hızla “üçüncü aşamaya” mı geçiyoruz? Düşündüğümüz dönüşümler “geçiş” ve “yerleşme, pekişme, içselleştirme” aşamaları gerektiriyordu, biz insanoğlu ilk aşamada daha “geçişi” yeni yeni tartışmaya açmışken, “ikinci ve üçüncü aşamayla” her şeyi rafa mı kaldıracağız? Küresel salgın bizi kişisel “geliştiriyor” derken aslında “geriletti” mi? 

Son zamanlarda “yeni normal” kavramı en çok kullanılan kavramlardan biri haline geldi. “Yeni normalin” ne olduğu ise henüz net değil. Şimdilik çoğumuz da şu “yeni normal” neymiş, biri tarif etse de biz de ona göre hareket etsek diye bekliyoruz. İşleyen bir sisteme dâhil olarak çok da çaba sarf etmeden ya mevcut konfor alanımızı kaybetmeden, ya da yeni sistemde konfor alanı elde ederek hayatımızı sürdürmek niyetindeyiz.  Öte yandan “yeni normali” kendi bildiği, arzu ettiği gibi tarif etmeye ve dayatmaya talipli sayısı da azımsanmayacak kadar çok ama…

Küresel salgın vesilesiyle pek çok kavramın, durumun, oluşumun tartışmaya açıldığı bugünlerde en net görünen o ki bundan sonra her aşamada hayatımızı “ikilemlerle” yaşamaya alışmak ve alternatif maliyet hesabı yaparak yola devam etmemiz gerekecek. En basit haliyle “normalleşme” sürecinde örneğin kişisel düzeyde “evden dışarı çıkma” ve “çıkmamanın”, “bireyselleşme” ve “sosyalleşmenin” maliyet karşılaştırılmasından tutun, ulusal ve küresel boyutta özgürlük-güvenlik ikilemine, sağlık mı, özgürlük mü, sağlık sorunu mu öncelik, ekonomi mi, salgınla mücadelede demokrasiler mi, otoriter rejimler mi daha başarı, ülkeler bundan sonra daha çok içine mi kapanacak, daha açık bir siyaset mi izleyecekler, kutuplaşma arttı mı, azaldı mı gibi sorulara kadar uzanabilecek geniş bir yelpazede  hayatımızın parçası olacak ikilemler. Çoğu zaman da herhangi bir “ikiliden” birinin tarafında olmak hiç de kolay olmayacak. Araf ya da melez oluşumlar zor olsa da en çok tercih edilen seçenek olarak hayatımızı önemli bir süre şekillendirmeye devam edecek. Fren ve gaz pedalına aynı anda basılarak hayat sürdürülmeye çalışılacak…

Dahası küresel salgın bizi bir taraftan birbirimize daha saygılı davranmaya, “aynı gemide” olduğumuzu hatırlatmaya devam ederken, diğer taraftan karantina süresince “kaybettiklerimizi” yerine koymak için daha acımasız bir rekabetin içinde olmaya zorlayacak… Üstelik bu durum sadece bireyler için değil, ülkeler içinde de geçerli olacak. Küresel salgının “kazananları” ve “kaybedenlerinin” hesaplaşmasını, küresel salgının yarattığı düşünülen “dayanışma ruhuna” uygun yapıp, yapamayacaklarını göreceğiz hep birlikte.

Küresel salgın sonrası fizibilite çalışması yapmaya fırsat bulamadan “değişim”, “dönüşüm” nidalarıyla çıktığımız yolda hızla gerçeklerle yüzleştik. Kısmi değişim belki ama bireysel, ulusal ve küresel düzlemde topyekûn bir dönüşüm için gerekli şartlar henüz tam olarak olgunlaşmış değil, mevcut sistemi yeterince zorlayabilecek dış faktörler de. Zihinsel dönüşümden bahsetmiyorum bile. O halde bize soracak son bir soru kalıyor.

Gerçek ve topyekûn bir dönüşüme daha kaç küresel kriz var?

Diğer Yazılar

RAPOR | Türkiye-Birleşmiş Milletler (BM) İlişkileri: Ortak Çıkar ve Uyuşmazlık Alanları

ÖZET 2002 yılından günümüze Türk dış politikasının seyri ve temel dinamikleri değerlendirildiğinde üç farklı dönemden ...
Daha Fazlasını Oku

Küresel Salgın ve Biz…

Küresel salgın “öncesi biz” ile “sonrası biz” arasında neler değişti? Kaçımız samimiyetle bu soruyu yanıtlayabilir ...
Daha Fazlasını Oku

Küresel Salgından Sağlık Güvenliğine

Küresel salgın birincil hedef haline getirmek suretiyle en çok “kendimiz ve yakınlarımızın sağlığı” konusunda endişelendirdi ...
Daha Fazlasını Oku

Küresel Salgın: Çevre Güvenliğine İlişkin Değerlendirmeler…

Küresel salgın başka birçok konuda olduğu gibi çevre ile olan ilişkimizi de yeniden ele almamıza ...
Daha Fazlasını Oku

Küresel Salgın: Üniversitelerde Tercih Telaşı

Küresel salgın -ister istemez- hemen hepimizi bugüne kadar “neyi, neden yaptık/yapabildik, ya da yapmadık/yapamadık?” soruları ...
Daha Fazlasını Oku

Bizden Haberdar Olun

Mail aboneliği başlatmak için mail adresinizi bizimle paylaşabilirsiniz.

  Paylaş
  Etkinlik Takvimi
  Haziran

  Temmuz 2024

  Ağustos
  Pzt
  Sal
  Çar
  Per
  Cum
  Cmt
  Paz
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  Etkinlikler için Temmuz

  1st

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Temmuz

  2nd

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Temmuz

  3rd

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Temmuz

  4th

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Temmuz

  5th

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Temmuz

  6th

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Temmuz

  7th

  Etkinlik Yok
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  Etkinlikler için Temmuz

  8th

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Temmuz

  9th

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Temmuz

  10th

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Temmuz

  11th

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Temmuz

  12th

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Temmuz

  13th

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Temmuz

  14th

  Etkinlik Yok
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  Etkinlikler için Temmuz

  15th

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Temmuz

  16th

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Temmuz

  17th

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Temmuz

  18th

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Temmuz

  19th

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Temmuz

  20th

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Temmuz

  21st

  Etkinlik Yok
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  Etkinlikler için Temmuz

  22nd

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Temmuz

  23rd

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Temmuz

  24th

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Temmuz

  25th

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Temmuz

  26th

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Temmuz

  27th

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Temmuz

  28th

  Etkinlik Yok
  29
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  Etkinlikler için Temmuz

  29th

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Temmuz

  30th

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Temmuz

  31st

  Etkinlik Yok

  Diplomatik İlişkiler ve Politik Araştırmalar Merkezi

  Center for Diplomatic Affairs and Political Studies

  ‎مركز الشؤون الدبلوماسية والدراسات السياسية

  Centre des Affaires Diplomatiques et des Ètudes Politiques

  Центр дипломатических отношений и политических исследований

  外交事务与政治研究中心

  Back to top of page