DİPAM

Diplomatik İlişkiler ve Politik Araştırmalar Merkezi

KİMLİK

DİPAM, karar alıcılara ulusal ve uluslararası düzeyde fikir sağlamak, hareket alanı açmak ve “ikinci kulvar” diplomasisi yürütmek için kurulmuş, hem akademide hem sahada varlık göstermeyi amaçlayan, kar amacı gütmeyen, bağımsız bir düşünce kuruluşudur.

HEDEF

Temel hedef;
Yurtiçinde ve yurtdışında uluslararası projeler gerçekleştiren, akademik altyapısı güçlü, bağımsız yapısıyla her kesime ulaşabilen, kurumsal ve uzun vadeli bir düşünce kuruluşunu hayata geçirmektir.

Bu çerçevede kurumun hedefleri;
Ulusal ve uluslararası hazırlanacak çalışmalar, projeler, toplantı ve yazımlarla öncelikle kurumsallaşmasını sağlamış güçlü bir varlık göstererek ulusal ve uluslararası mecralarda kabul gören bir organizasyon yapısını oturtmak ve akabinde literatür oluşturma ve temsil kabiliyetini güçlendirmek.

Türkiye’nin içinde bulunduğu coğrafya, parçası olduğu uluslararası sistem ve ulusal çıkarları çizgisinde ihtiyaç duyabileceği verileri üretmek.

Türkiye’nin iç ve dış politikalarının uluslararası arena ve ilgili aktörlere yansımalarını, bununla birlikte bahsedilen aktörler nezdinde Türkiye’nin imaj ve duruşunu ortaya koymak; bu alanlarda uygun kişileri, kurumları ve diğer enstrümanları harekete geçirerek etki alanları oluşturmak.

Devletin tüzel kişiliği altında sahip olduğu hareket kabiliyetine alternatif olarak daha hızlı aksiyon alabilen bir oluşum meydana getirmektir. Sağlanacak ilişki ağı ve yapılacak çalışmalar ile Türkiye’nin çıkarlarını uluslararası sivil toplum alanında savunarak, Türkiye’nin söylemlerini, kurumun bağımsız duruşuyla siyaset, akademi ve düşünce kuruluşu çevrelerinde dile getirilmesini sağlamak.

Türkiye’nin günlük siyasetini konjonktürel olarak takip ederek değil, ulusal stratejisi bağlamında gündem oluşturacak uluslararası çalışmalar yürütmek.

Birlikte çalışma potansiyeli yüksek olan, uluslararası sistem ve milli menfaatler konusunda hassas, Türkiye’nin hatırı sayılır akademisyen, araştırmacı ve aydınları ile birlikte geliştirilecek projeler sonucunda hem devlet kademesinde fayda sağlamak, hem de ulusal ve uluslararası literatüre katkı sağlamak.

Kurumun bizatihi varlığı ve hazırlayacağı projeler ile devlet ve akademi camiasına uluslararası normlarda; güçlü, milli ve geliştirilebilir bir alan açmak.

Yurtdışında; üniversite, düşünce kuruluşu, STK, parlamento gibi politika önerme ve belirleme araçları bulunan; farklı fikir, yorum ve uygulama kapasitelerine sahip tüm kuruluşlarla biraraya gelerek analiz kapasitesini genişletmek.

Kurumun çalışma bölgeleri ve temaları çerçevesinde Dünya’daki gelişmelerin takibi, yorumu ve analizi ile hem Türk dış politikasına hem de literatüre katkı sağlamak.

AMAÇ

Bağımsız kurumsallaşma yapısı ile milli menfaatler için uluslararası normlarda çalışacak olan kurum, Türkiye’nin özellikle orta ve uzun vadeli politikalarını destekleyecek altyapı ve öneri oluşturma süreçlerine katkı sağlayacaktır.

Türkiye nezdindeki temel sorunların uluslararası alanda anlatılması için farklı ve öznel bir kaynak oluşturacaktır. Bağımsız düşünce kuruluşu kimliği ile temasta bulunduğu kurumlarda akademik ve siyasi meşruiyet kaygısı olmaksızın, ilgili ülkelerin şartları göz önüne alınarak, temas noktaları ve algısal kısıtlılıkları nezdinde yöntemler belirlenecek; böylece bilgi aktarımı kolaylaşacaktır.

Farklı bakış açılarını akademik bir pota içinde bir arada değerlendirerek her bir münferit gelişmeyi kendi içinde yorumlayan; kalıp yargı (stereotip) olgusundan uzakta ve öngörülebilir olmayan metinler hazırlayacaktır.

Yurtiçinde ve yurtdışında yapacağı projeler ile Türkiye’nin tanıtımına katkı sağlayacaktır.

Dünyanın ve Türkiye’nin ilerlediği yön doğrultusunda çağa uygun projeler geliştirerek akademi, düşünce kuruluşları, medya ve siyaset gibi birçok alanda gelişmeye katkıda bulunacaktır.

Kurum içinde alınacak görevler ve/veya kurumun sağlayacağı imkanlar ile teorik eğitimini pratikle birleştirebilen genç araştırmacılar yetişmesini sağlayacak ve bu da akademi ve siyaset gibi profesyonel hayatta artı değer oluşturacaktır.

YÖNTEM

Kuruluşun temelini oluşturacak bağımsız varoluşunu destekleyecek finansal yapısını oluşturarak, farklı düşünce yapılarına sahip akademik ve/veya düşünce kuruluşu deneyimi olan araştırmacılarla kurumun varlığını kabul ettirmek.

Uluslararası alandaki tüm düşünce kuruluşlarının alameti farikası olan çalışmaları, farklı yorumlara sahip mümkün olan en geniş katılımla gerçekleştirmek.

Yeni diplomasi vizyon ve formlarını da kullanarak uluslararası meselelerin anlaşılması ve çözüm için adımlar atılması sağlamak. Bu çerçevede kamu diplomasisinin mümkün olan tüm formlarını (dijital, kültür, sanat, akademi, medya, özel sektör vs) değerlendirmek.

Özellikle Türkiye’nin çatışma alanlarını belirleyerek bu alanlarda etkinlik, yazım ve proje geliştirmek. Bu alanların çözümü için uluslararası alanda kabulü gerektiği durumlarda ülkeler bazında yapılacak çalışmalarla destek sağlamak.

Milli menfaatler ve akademik gereklilik doğrultusunda meşru ulusal ve uluslararası birçok kurum ile işbirliğine giderek projeler geliştirmek.

Yapılan çalışmaların sonunda konvansiyonel ve yeni medya kanallarını eşzamanlı kullanarak bilginin dağıtımını hızlı ve geniş alanlarda yapmak ve toplumsal geri dönüşleri de çalışmanın bir parçası haline getirmek.

Sağlanacak ikili anlaşmalarla yurtdışındaki kurumlarla uzman değişimi yaparak iki kurumun da yerel uzmanlar ile bölgesindeki gelişmeleri anlamlandırmada fayda sağlamak.

Bizden Haberdar Olun

Mail aboneliği başlatmak için mail adresinizi bizimle paylaşabilirsiniz.

  Paylaş
  Etkinlik Takvimi
  Nisan

  Mayıs 2024

  Haziran
  Pzt
  Sal
  Çar
  Per
  Cum
  Cmt
  Paz
  29
  30
  1
  2
  3
  4
  5
  Etkinlikler için Mayıs

  1st

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Mayıs

  2nd

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Mayıs

  3rd

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Mayıs

  4th

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Mayıs

  5th

  Etkinlik Yok
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  Etkinlikler için Mayıs

  6th

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Mayıs

  7th

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Mayıs

  8th

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Mayıs

  9th

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Mayıs

  10th

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Mayıs

  11th

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Mayıs

  12th

  Etkinlik Yok
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  Etkinlikler için Mayıs

  13th

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Mayıs

  14th

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Mayıs

  15th

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Mayıs

  16th

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Mayıs

  17th

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Mayıs

  18th

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Mayıs

  19th

  Etkinlik Yok
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  Etkinlikler için Mayıs

  20th

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Mayıs

  21st

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Mayıs

  22nd

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Mayıs

  23rd

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Mayıs

  24th

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Mayıs

  25th

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Mayıs

  26th

  Etkinlik Yok
  27
  28
  29
  30
  31
  1
  2
  Etkinlikler için Mayıs

  27th

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Mayıs

  28th

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Mayıs

  29th

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Mayıs

  30th

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Mayıs

  31st

  Etkinlik Yok

  Diplomatik İlişkiler ve Politik Araştırmalar Merkezi

  Center for Diplomatic Affairs and Political Studies

  ‎مركز الشؤون الدبلوماسية والدراسات السياسية

  Centre des Affaires Diplomatiques et des Ètudes Politiques

  Центр дипломатических отношений и политических исследований

  外交事务与政治研究中心

  Back to top of page