DİPAM

Diplomatik İlişkiler ve Politik Araştırmalar Merkezi

KİMLİK

DİPAM, karar alıcılara ulusal ve uluslararası düzeyde fikir sağlamak, hareket alanı açmak ve “ikinci kulvar” diplomasisi yürütmek için kurulmuş, hem akademide hem sahada varlık göstermeyi amaçlayan, kar amacı gütmeyen, bağımsız bir düşünce kuruluşudur.

HEDEF

Temel hedef;
Yurtiçinde ve yurtdışında uluslararası projeler gerçekleştiren, akademik altyapısı güçlü, bağımsız yapısıyla her kesime ulaşabilen, kurumsal ve uzun vadeli bir düşünce kuruluşunu hayata geçirmektir.

Bu çerçevede kurumun hedefleri;
Ulusal ve uluslararası hazırlanacak çalışmalar, projeler, toplantı ve yazımlarla öncelikle kurumsallaşmasını sağlamış güçlü bir varlık göstererek ulusal ve uluslararası mecralarda kabul gören bir organizasyon yapısını oturtmak ve akabinde literatür oluşturma ve temsil kabiliyetini güçlendirmek.

Türkiye’nin içinde bulunduğu coğrafya, parçası olduğu uluslararası sistem ve ulusal çıkarları çizgisinde ihtiyaç duyabileceği verileri üretmek.

Türkiye’nin iç ve dış politikalarının uluslararası arena ve ilgili aktörlere yansımalarını, bununla birlikte bahsedilen aktörler nezdinde Türkiye’nin imaj ve duruşunu ortaya koymak; bu alanlarda uygun kişileri, kurumları ve diğer enstrümanları harekete geçirerek etki alanları oluşturmak.

Devletin tüzel kişiliği altında sahip olduğu hareket kabiliyetine alternatif olarak daha hızlı aksiyon alabilen bir oluşum meydana getirmektir. Sağlanacak ilişki ağı ve yapılacak çalışmalar ile Türkiye’nin çıkarlarını uluslararası sivil toplum alanında savunarak, Türkiye’nin söylemlerini, kurumun bağımsız duruşuyla siyaset, akademi ve düşünce kuruluşu çevrelerinde dile getirilmesini sağlamak.

Türkiye’nin günlük siyasetini konjonktürel olarak takip ederek değil, ulusal stratejisi bağlamında gündem oluşturacak uluslararası çalışmalar yürütmek.

Birlikte çalışma potansiyeli yüksek olan, uluslararası sistem ve milli menfaatler konusunda hassas, Türkiye’nin hatırı sayılır akademisyen, araştırmacı ve aydınları ile birlikte geliştirilecek projeler sonucunda hem devlet kademesinde fayda sağlamak, hem de ulusal ve uluslararası literatüre katkı sağlamak.

Kurumun bizatihi varlığı ve hazırlayacağı projeler ile devlet ve akademi camiasına uluslararası normlarda; güçlü, milli ve geliştirilebilir bir alan açmak.

Yurtdışında; üniversite, düşünce kuruluşu, STK, parlamento gibi politika önerme ve belirleme araçları bulunan; farklı fikir, yorum ve uygulama kapasitelerine sahip tüm kuruluşlarla biraraya gelerek analiz kapasitesini genişletmek.

Kurumun çalışma bölgeleri ve temaları çerçevesinde Dünya’daki gelişmelerin takibi, yorumu ve analizi ile hem Türk dış politikasına hem de literatüre katkı sağlamak.

AMAÇ

Bağımsız kurumsallaşma yapısı ile milli menfaatler için uluslararası normlarda çalışacak olan kurum, Türkiye’nin özellikle orta ve uzun vadeli politikalarını destekleyecek altyapı ve öneri oluşturma süreçlerine katkı sağlayacaktır.

Türkiye nezdindeki temel sorunların uluslararası alanda anlatılması için farklı ve öznel bir kaynak oluşturacaktır. Bağımsız düşünce kuruluşu kimliği ile temasta bulunduğu kurumlarda akademik ve siyasi meşruiyet kaygısı olmaksızın, ilgili ülkelerin şartları göz önüne alınarak, temas noktaları ve algısal kısıtlılıkları nezdinde yöntemler belirlenecek; böylece bilgi aktarımı kolaylaşacaktır.

Farklı bakış açılarını akademik bir pota içinde bir arada değerlendirerek her bir münferit gelişmeyi kendi içinde yorumlayan; kalıp yargı (stereotip) olgusundan uzakta ve öngörülebilir olmayan metinler hazırlayacaktır.

Yurtiçinde ve yurtdışında yapacağı projeler ile Türkiye’nin tanıtımına katkı sağlayacaktır.

Dünyanın ve Türkiye’nin ilerlediği yön doğrultusunda çağa uygun projeler geliştirerek akademi, düşünce kuruluşları, medya ve siyaset gibi birçok alanda gelişmeye katkıda bulunacaktır.

Kurum içinde alınacak görevler ve/veya kurumun sağlayacağı imkanlar ile teorik eğitimini pratikle birleştirebilen genç araştırmacılar yetişmesini sağlayacak ve bu da akademi ve siyaset gibi profesyonel hayatta artı değer oluşturacaktır.

YÖNTEM

Kuruluşun temelini oluşturacak bağımsız varoluşunu destekleyecek finansal yapısını oluşturarak, farklı düşünce yapılarına sahip akademik ve/veya düşünce kuruluşu deneyimi olan araştırmacılarla kurumun varlığını kabul ettirmek.

Uluslararası alandaki tüm düşünce kuruluşlarının alameti farikası olan çalışmaları, farklı yorumlara sahip mümkün olan en geniş katılımla gerçekleştirmek.

Özellikle Türkiye’nin çatışma alanlarını belirleyerek bu alanlarda etkinlik, yazım ve proje geliştirmek. Bu alanların çözümü için uluslararası alanda kabulü gerektiği durumlarda ülkeler bazında yapılacak çalışmalarla destek sağlamak.

Milli menfaatler ve akademik gereklilik doğrultusunda meşru ulusal ve uluslararası birçok kurum ile işbirliğine giderek projeler geliştirmek.

Yapılan çalışmaların sonunda konvansiyonel ve yeni medya kanallarını eşzamanlı kullanarak bilginin dağıtımını hızlı ve geniş alanlarda yapmak ve toplumsal geri dönüşleri de çalışmanın bir parçası haline getirmek.

Sağlanacak ikili anlaşmalarla yurtdışındaki kurumlarla uzman değişimi yaparak iki kurumun da yerel uzmanlar ile bölgesindeki gelişmeleri anlamlandırmada fayda sağlamak.

Bizden Haberdar Olun

Mail aboneliği başlatmak için mail adresinizi bizimle paylaşabilirsiniz.
Paylaş
Etkinlik Takvimi
Haziran

Temmuz 2021

Ağustos
Pzt
Sal
Çar
Per
Cum
Cmt
Paz
28
29
30
1
2
3
4
Etkinlikler için Temmuz

1st

Etkinlik Yok
Etkinlikler için Temmuz

2nd

Etkinlik Yok
Etkinlikler için Temmuz

3rd

Etkinlik Yok
Etkinlikler için Temmuz

4th

Etkinlik Yok
5
6
7
8
9
10
11
Etkinlikler için Temmuz

5th

Etkinlik Yok
Etkinlikler için Temmuz

6th

Etkinlik Yok
Etkinlikler için Temmuz

7th

Etkinlik Yok
Etkinlikler için Temmuz

8th

Etkinlik Yok
Etkinlikler için Temmuz

9th

Etkinlik Yok
Etkinlikler için Temmuz

10th

Etkinlik Yok
Etkinlikler için Temmuz

11th

Etkinlik Yok
12
13
14
15
16
17
18
Etkinlikler için Temmuz

12th

Etkinlik Yok
Etkinlikler için Temmuz

13th

Etkinlik Yok
Etkinlikler için Temmuz

14th

Etkinlik Yok
Etkinlikler için Temmuz

15th

Etkinlik Yok
Etkinlikler için Temmuz

16th

Etkinlik Yok
Etkinlikler için Temmuz

17th

Etkinlik Yok
Etkinlikler için Temmuz

18th

Etkinlik Yok
19
20
21
22
23
24
25
Etkinlikler için Temmuz

19th

Etkinlik Yok
Etkinlikler için Temmuz

20th

Etkinlik Yok
Etkinlikler için Temmuz

21st

Etkinlik Yok
Etkinlikler için Temmuz

22nd

Etkinlik Yok
Etkinlikler için Temmuz

23rd

Etkinlik Yok
Etkinlikler için Temmuz

24th

Etkinlik Yok
Etkinlikler için Temmuz

25th

Etkinlik Yok
26
27
28
29
30
31
1
Etkinlikler için Temmuz

26th

Etkinlik Yok
Etkinlikler için Temmuz

27th

Etkinlik Yok
Etkinlikler için Temmuz

28th

Etkinlik Yok
Etkinlikler için Temmuz

29th

Etkinlik Yok
Etkinlikler için Temmuz

30th

Etkinlik Yok
Etkinlikler için Temmuz

31st

Etkinlik Yok

Diplomatik İlişkiler ve Politik Araştırmalar Merkezi

Center for Diplomatic Affairs and Political Studies

‎مركز الشؤون الدبلوماسية والدراسات السياسية

Centre des Affaires Diplomatiques et des Ètudes Politiques

Центр дипломатических отношений и политических исследований

外交事务与政治研究中心

Back to top of page