Dünyanın Geleceği

19.09.2023

Biyosfer, tüm ekosistemlerin dünya çapındaki toplamıdır. Biyosferin, en azından yaklaşık 3.5 milyar yıl önce bir Biyopoez (basit organik bileşikler gibi canlı olmayan maddeden doğal olarak oluşmuş yaşam) veya Biyogenez (canlı maddeden oluşmuş yaşam) sürecinden başlayarak evrim geçirdiği varsayılmaktadır.

Resmi olarak şu anda Kuvaterner Dönem’in Holosen Bölümü’nde yer alıyoruz. Holosen çağı, 11 bin 700 yıl önce son buzul çağının sona ermesi ve böylece dünya yüzeyini kaplayan büyük buzulların erimesiyle başladı. Böylece insanlığın gezegen yüzeyine dağılımı ve tarım çağı ve uygarlığın gelişimi başlamış oldu. 11.000 yılda insan nüfusu çok yavaş bir eğilimle arttı. Sanayi çağının başlangıcında dünya nüfusu 1 milyarın altındaydı.

Ancak sanayi çağının başlaması ile her şey değişti. 1909 yılında Fritz Haber, havadaki azotu amonyağa dönüştürmeyi başardı. Bu gelişme iki açıdan insanlık tarihindeki kritik dönemeçlerden birisini oluşturdu. Bir yandan azotun gübre haline getirilmesi ve tarımsal verimliliğin artması sayesinde nüfus büyük bir hızla artmaya başladı; ama öte yandan azot döngüsü 2,5 milyar yıldır gözlemlenmemiş ölçüde bozuldu. Yani artık doğada üretilenden fazla azot var. 11.000 yıllık tarım çağında bir bozulma yaşanmamışken,100 yıl gibi çok kısa bir sürede, Dünya topraklarının %70’ini elimizle bozduk ve 2050 yılında bu oran %90’a çıkacak.

Bu nedenle pek çok bilim insanı Holosen’in artık sona erdiğini ve bunun yerine, sanayi çağı ile beraber Antroposen adı verilen bir çağın başladığını düşünüyor. Yunanca insan anlamına gelen antropos kelimesinden türetilen bu çağ insanın doğayı olumlu ya da olumsuz yönde değiştirebilecek bir güç olduğunu ifade eder.

Nasıl adlandırırsak adlandıralım, insan faaliyetlerinin dünyayı nasıl etkilediğini ve sonuçlarını çok net olarak görüyoruz. Ancak bundan sonraki aşamada, insanlığın geleceğinin nasıl şekilleneceği o kadar net değildir. Geldiğimiz aşamada insanlığın geleceği için üç senaryo ileri sürülüyor.

İlk senaryo çöküş senaryosudur. Bu senaryoya göre biyosferdeki hasar geri döndürülemez bir aşamaya geldiğinden dünya üzerinde insanın varlığı sona erecektir.  İkinci senaryo sürdürülebilir geri çekilme senaryosudur. Gezegen düzeyinde aklın ortaya çıkacağını varsayan bu senaryoya göre yeni teknolojiler sayesinde biyosferdeki hasar ortadan kaldırılacak ve dünya genelinde biyosferle uyumlu yeşil ekonomi hakim olacaktır. Üçüncü senaryo ise ikinci bağlantılı olup, gezegen düzeyinde akıl aşamasından gezegenler arası akıl aşamasına geçilebileceğini öngörmektedir. Buna göre bu aşamada tekillik ortaya çıkacak ve insanoğlu diğer gezegenlerde de hayat kurabilecektir. Topyekün yokoluşu öngördüğü için ilk senaryo üzerinde durmamıza gerek yok ancak hayatın devamını vaad eden diğer senaryolar üzerinde durulmaya değer.

Sürdürülebilir Geri Çekilme Mümkün mü?

Milyonlarca yılda oluşan biyosferdeki tüm dengeler iki yüzyıl önce başlayan fosil yakıtlara dayalı sanayileşme ve ona eşlik eden kapitalist ekonominin etkileri ile bozuldu. Sanayi çağının başlamasından sonra insanlık fosil yakıtları çıkarmaya, ozon tabakasını etkilemeye ve canlı türlerini yok etmeye başladı. Değişen denizler, kirlenen topraklar ve sular, yerinden edilen dağlar, ormansızlaşma, atıklar, hızlı kentleşme ve atmosferdeki karbon yüklenmesi ile tanımlanan bu çağ “Kolektif İnsan Yıkımı” çağıdır.

Ama artık sanayi çağı ömrünü tamamladı. 21. yüzyılda ortaya çıkan teknolojilere bağlı olarak ekonomik sistem devrimsel bir değişim içerisine girmiş durumda. Ortaya çıkan yeni ekonomi, güneş, rüzgar, hidrojen, jeotermal ısı, biyokütle ve okyanus dalgaları ve gelgitler gibi her yerde bulunabilen yenilenebilir enerjiler etrafında örgütleniyor. Milyonlarca farklı noktada üretilen, depolanabilen, dağıtılabilen bir enerji rejiminin oluşturulması, Dağıtık Yeşil Enerjilere Dayalı Ekonomi Devrimi‘ne kapı açıyor.

Diğer Yazılar

Avrupa Entegrasyonun Geleceği

Avrupa tarihi krizler, savaşlar, parçalanmalar ve bütünleşmeler tarihidir. Ancak, Avrupa’nın savaşlarını bütün dünyayı ilgilendiren hale ...
Daha Fazlasını Oku

Dünyanın Geleceği

Biyosfer, tüm ekosistemlerin dünya çapındaki toplamıdır. Biyosferin, en azından yaklaşık 3.5 milyar yıl önce bir ...
Daha Fazlasını Oku

Dünya Artık Düz Değil

18. yüzyıldan itibaren sanayi devrimiyle birlikte başlayan Batının Küreselleşmesi süreci üç dalga halinde ilerlemiştir. Liderliğini ...
Daha Fazlasını Oku

Demokrasilerin İntiharı

Batı tarihindeki bu en korkunç yüzyıl, aslında demokrasi adına yüksek beklentiler atmosferinde başlamıştı. 1900'lü yıllara ...
Daha Fazlasını Oku

Dönüşüm Çağı: Dünya 3.0

Tarihteki büyük ekonomik devrimler, yeni üretim teknolojileri yeni iletişim ve enerji sistemleriyle birleştiğinde ortaya çıkar ...
Daha Fazlasını Oku

Bizden Haberdar Olun

Mail aboneliği başlatmak için mail adresinizi bizimle paylaşabilirsiniz.

  Paylaş
  Etkinlik Takvimi
  Nisan

  Mayıs 2024

  Haziran
  Pzt
  Sal
  Çar
  Per
  Cum
  Cmt
  Paz
  29
  30
  1
  2
  3
  4
  5
  Etkinlikler için Mayıs

  1st

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Mayıs

  2nd

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Mayıs

  3rd

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Mayıs

  4th

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Mayıs

  5th

  Etkinlik Yok
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  Etkinlikler için Mayıs

  6th

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Mayıs

  7th

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Mayıs

  8th

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Mayıs

  9th

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Mayıs

  10th

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Mayıs

  11th

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Mayıs

  12th

  Etkinlik Yok
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  Etkinlikler için Mayıs

  13th

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Mayıs

  14th

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Mayıs

  15th

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Mayıs

  16th

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Mayıs

  17th

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Mayıs

  18th

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Mayıs

  19th

  Etkinlik Yok
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  Etkinlikler için Mayıs

  20th

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Mayıs

  21st

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Mayıs

  22nd

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Mayıs

  23rd

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Mayıs

  24th

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Mayıs

  25th

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Mayıs

  26th

  Etkinlik Yok
  27
  28
  29
  30
  31
  1
  2
  Etkinlikler için Mayıs

  27th

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Mayıs

  28th

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Mayıs

  29th

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Mayıs

  30th

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Mayıs

  31st

  Etkinlik Yok

  Diplomatik İlişkiler ve Politik Araştırmalar Merkezi

  Center for Diplomatic Affairs and Political Studies

  ‎مركز الشؤون الدبلوماسية والدراسات السياسية

  Centre des Affaires Diplomatiques et des études Politiques

  Центр дипломатических отношений и политических исследований

  外交事务与政治研究中心

  Back to top of page