Zengezur Koridoru’nun Jeopolitik Önemi: Türk Devletleri Teşkilatı’nın Geleceği

15.04.2024

Zengezur Koridoru, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’den Türkiye’nin doğusundaki Kars şehrine uzanan ve Ermenistan’ın Syunik bölgesi üzerinden geçen, Avrupa ile Asya arasındaki ticaret yollarını genişletme potansiyeline sahip stratejik bir ulaşım güzergâhıdır. Tarih boyunca bölgesel kültürler, etnik gruplar ve devletler arasında bir köprü görevi gören bu Koridor,  yalnızca Kafkasya genelinde değil, aynı zamanda Avrasya genelinde de bölgesel bağlantıları güçlendirmekte önemli bir rol oynamıştır. Azerbaycan-Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ anlaşmazlığı nedeniyle otuz yıldır etkinliğini yitiren bu Koridor, 44 günlük bağımsızlık savaşının ardından jeopolitik ve jeostratejik değişiklikler sonucu yeniden önem kazanmıştır. Bu koridorun faaliyete geçmesi çalışmamızın ana öznesi olan Türk Devletleri Teşkilatı’nın (TDT) bölgesel güç olma potansiyelini artırmıştır.

Zengezur Koridoru, Türk Cumhuriyetleri (Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan, Tacikistan) başta olmak üzere Azerbaycan, Türkiye, Rusya, İran ve Ermenistan topraklarını birleştirerek ticari ve kültürel alışverişi kolaylaştırmakta ve bölgesel iş birliğinin güçlendirilmesine katkıda bulunmaktadır. Enerji kaynaklarının ve ticari malların Avrupa’ya daha hızlı ve daha az maliyetli taşınması için kritik öneme sahip olan bu Koridor, enerji güvenliğini ve ticari çeşitliliği artırmaktadır.

Çalışmanın ilk bölümünde TDT üyesi devletler arasında ticaretin kolaylaştırılması, ulaşım maliyetlerinin düşürülmesi ve transit sürelerin kısaltılması yoluyla Zengezur Koridoru’nun sağladığı ekonomik faydalar ve yeni iş birliği olanakları ele alınacaktır. Bu kapsamda Koridorun enerji nakil hatları üzerindeki etkileri ve bölgesel enerji güvenliğine katkıları değerlendirilerek, ekonomik entegrasyon ve ticaretin artmasının TDT üzerindeki etkisi analiz edilecektir.

Çalışmanın ikinci bölümünde Koridorun bölgesel güvenlik ve istikrar üzerindeki etkileri incelenerek, güç dengelerini nasıl etkileyeceği ele alınacaktır. Koridorun sınır yönetimi ve güvenliği üzerindeki rolü ile olası sınır anlaşmazlıklarının çözümüne yönelik bölgesel ve küresel aktörlerin politikaları analiz edilecektir. Bu çerçevede ulusal çıkarlarını korumak isteyen İran, Ermenistan, Rusya ve TDT üyesi ülkeler ele alınacaktır.

Çalışmanın üçüncü bölümünde Zengezur Koridoru’nun bölgesel ve uluslararası düzeyde politik ve kültürel etkileşimi nasıl desteklediği, Türk cumhuriyetleri arasındaki kültürel ve sanatsal etkileşimleri nasıl kolaylaştırabileceği üzerinde durulacaktır. Ayrıca Türk Dünyası’nın ortak kimlik duygusunu güçlendirmede Koridorun oynayabileceği rol incelenecektir. TDT’nin uluslararası alandaki yumuşak gücünü artırmada bu Koridorun nasıl bir araç olabileceği ve kültürel diplomasi faaliyetlerine olan katkıları değerlendirilecektir.

Bizden Haberdar Olun

Mail aboneliği başlatmak için mail adresinizi bizimle paylaşabilirsiniz.

  Paylaş
  Etkinlik Takvimi
  Nisan

  Mayıs 2024

  Haziran
  Pzt
  Sal
  Çar
  Per
  Cum
  Cmt
  Paz
  29
  30
  1
  2
  3
  4
  5
  Etkinlikler için Mayıs

  1st

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Mayıs

  2nd

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Mayıs

  3rd

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Mayıs

  4th

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Mayıs

  5th

  Etkinlik Yok
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  Etkinlikler için Mayıs

  6th

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Mayıs

  7th

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Mayıs

  8th

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Mayıs

  9th

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Mayıs

  10th

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Mayıs

  11th

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Mayıs

  12th

  Etkinlik Yok
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  Etkinlikler için Mayıs

  13th

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Mayıs

  14th

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Mayıs

  15th

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Mayıs

  16th

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Mayıs

  17th

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Mayıs

  18th

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Mayıs

  19th

  Etkinlik Yok
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  Etkinlikler için Mayıs

  20th

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Mayıs

  21st

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Mayıs

  22nd

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Mayıs

  23rd

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Mayıs

  24th

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Mayıs

  25th

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Mayıs

  26th

  Etkinlik Yok
  27
  28
  29
  30
  31
  1
  2
  Etkinlikler için Mayıs

  27th

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Mayıs

  28th

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Mayıs

  29th

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Mayıs

  30th

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Mayıs

  31st

  Etkinlik Yok

  Diplomatik İlişkiler ve Politik Araştırmalar Merkezi

  Center for Diplomatic Affairs and Political Studies

  ‎مركز الشؤون الدبلوماسية والدراسات السياسية

  Centre des Affaires Diplomatiques et des études Politiques

  Центр дипломатических отношений и политических исследований

  外交事务与政治研究中心

  Back to top of page