Yükselen Güvenlik Endişelerinin İnsan Haklarına Yansımaları: AB Politikaları ve İnsan Hakları İkilemi

30.04.2024

Tarih boyunca yaşanan olaylar ülkelerin iç ve dış siyasetteki dengelerini değiştirmiştir. Savaşlar, çatışmalar ve uyuşmazlıklar bu değişimlerin temel sebepleri arasında yer almaktadır. Zaman içerisinde birçok farklı savaş ve uyuşmazlığa tanık olan Avrupa, değişim ve dönüşümün en çok hissedildiği coğrafyalardan biri olmuştur.  Bölgedeki devletlerin aralarında yaşanan çatışma ve uyuşmazlıkların önlenmesi adına bir araya gelen devletler, ortak değerler ve çıkarlar doğrultusunda Avrupa’da bir birlik oluşturmayı hedeflemiştir. Günümüzde Avrupa’daki siyasi, ekonomik ve kültürel iş birliğini en temel kaynağı olan Avrupa Birliği (AB), bu hedef ve idealler doğrultusunda şekillendirilmiştir. Birçok farklı alanda bölge içinde kurduğu iş birlikleri ile yol gösterici bir rol üstenen Avrupa Birliği, bu konumuyla küresel siyasette de önde gelen aktörlerden biri haline gelmiştir. Çalışma alanlarını bölgesel olarak sınırlandırmayan AB, zamanla kapasitesini arttırarak daha geniş çaplı meselelerde ön plana çıkmaya başlamıştır. Birleşmiş Milletlerle ortak olarak gerçekleştirdiği proje ve girişimler sayesinde de küresel çapta oldukça gelişmiştir. Kendi içerisinde denge siyasetini yakalayan AB, özellikle Ortadoğu ve Afrika gibi denge siyasetinden, demokrasiden ve politik uzlaşıdan uzak bölge devletlerine gösterdiği destek ile uluslararası kamuoyunda yoğun takdir toplamıştır. Geliştirdiği politikalar ve benimsediği temeller sayesinde bu başarıyı yakalayan AB ve üye devletleri, aynı zamanda uluslararası hukukun ve insan haklarının da gelişimine büyük katkılar sağlamıştır. Fakat son zamanlar AB’nin uyguladığı politikalar incelendiğinde, yıllardır süregelen bu pozitif imajın, Birlik içindeki fikir ayrılıkları ve uyuşmazlıkların etkisiyle sarsılmaya başladığı göze çarpmaktadır. Kendi içerisinde karşılaştığı fikir ayrılıkları ile adeta bir çıkmaza sürüklenen Birlik, bu sebeple kuruluşundan itibaren benimsediği temel hedef ve politikalarından da giderek uzaklaşmaktadır.

Her üye devletin söz hakkına sahip olduğu ve AB’nin temel karar alma organı olan Avrupa Parlamentosu, fikir ayrılıklarının en belirgin hissedildiği mekanlar arasında yer almaktadır. AB’nin kendi içinde yaşadığı fikir ayrılıklarının başlıca sebebi, üye devletlerin ulusal çıkarlarını Birlik çıkarları karşısında ön planda tutma çabası olarak değerlendirilebilmektedir. Bu çıkarları, ekonomik, siyasi ve güvenlik olmak üzere başlıklandırmak mümkündür. Ekonomik çıkarlar gerek üye devletlerin kendi aralarında gerekse diğer dünya ülkeleri ile yaptıkları anlaşmalarla doğru orantılıdır. Avrupa pazarında hakimiyet kurma yarışında olan üye devletler, kendi politikalarını bu yönde şekillendirmektedir. Siyasi çıkar olarak AB içerisinde eşit dağıtılmış olan güç dengesinden daha fazla pay almaya gayret gösteren ve Birlik politikaları üzerinde kendi çıkarlarını uygulamak adına etkilerini arttırmayı hedefleyen üye devletler, yine AB içerisinde ön planda kalmaya çabalamaktadır. Diğer bir çıkar konusu olan güvenlik, diğer iki boyuttan daha bağımsız olarak gelişmiştir. Ortak bir savunma politikasına sahip olmayan AB, dışarıdan gelecek olan saldılar karşısında NATO güçlerine bağımlı durumdadır. Bu bağımlılık üye ülkelerin askeri hareketlerini kısıtlamakta böylece güvenlik endişelerini de arttırmaktadır. Bu güvenlik endişeleri sebebiyle dış tehditlere açık hale gelen üye devletler, kendi iç ve dış güvenliklerini sağlamak adına yerel hükümetlerde çeşitli politikalar üzerinde çalışmaktadır. Güvenlik endişeleri; AB’ye gelen yoğun göç dalgası ve beraberinde getirdiği problem ve zorluklar, giderek artan ve demografik yapıyı etkilemesi sebebiyle iç güvenliğe bir tehdit oluşturan evsizler problemi ve AB sınırları içerisinde görülen terör eylemleri olarak üç başlıkta incelenebilir. Artan güvenlik endişeleri üye devletlerdeki kamuoyu tarafından hoş karşılanmamakla beraber, AB politikalarını da doğrudan etkilemektedir. Bu sebeple, güvenlik konusu yaklaşan AB seçimlerinde kamuoyu ve seçmen kitlesinin oluşturulması adına AB’nin güncel olarak ele aldığı konular arasında yer almaktadır. Bu doğrultuda gerek yerel parlamentolarda gerekse AB Parlamentosundaki çeşitli çalışmaların yapılması göze çarpmaktadır. Oluşturulan yeni politikalarla AB, kendi içinde yaşadığı fikir ayrılığı krizine bir çözüm ararken sahip olduğu güvenlik endişelerinin de üstesinden gelmeyi amaçlamaktadır. AB Parlamentosunda doğrudan tartışılan konulardan biri olan güvenlik problemleri, ekonomik ve siyasi problemlere kıyasla daha derin ve daha hızlı şekilde genişlemektedir. Bu sebeple, Parlamentodaki temsilciler güvenlik konusu üzerinde daha titiz ve ayrıntılı bir çalışma yürütmektedir. Güvenlik problemlerini arka planı ve yakın geleceğini anlatmak adına, yaşanan problemlerin üç temel başlıkta ele alınması, AB yakın geleceği için öngörülebilir bir vizyona sahip olmayı da mümkün kılacaktır.

Bizden Haberdar Olun

Mail aboneliği başlatmak için mail adresinizi bizimle paylaşabilirsiniz.

  Paylaş
  Etkinlik Takvimi
  Nisan

  Mayıs 2024

  Haziran
  Pzt
  Sal
  Çar
  Per
  Cum
  Cmt
  Paz
  29
  30
  1
  2
  3
  4
  5
  Etkinlikler için Mayıs

  1st

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Mayıs

  2nd

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Mayıs

  3rd

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Mayıs

  4th

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Mayıs

  5th

  Etkinlik Yok
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  Etkinlikler için Mayıs

  6th

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Mayıs

  7th

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Mayıs

  8th

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Mayıs

  9th

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Mayıs

  10th

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Mayıs

  11th

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Mayıs

  12th

  Etkinlik Yok
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  Etkinlikler için Mayıs

  13th

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Mayıs

  14th

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Mayıs

  15th

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Mayıs

  16th

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Mayıs

  17th

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Mayıs

  18th

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Mayıs

  19th

  Etkinlik Yok
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  Etkinlikler için Mayıs

  20th

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Mayıs

  21st

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Mayıs

  22nd

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Mayıs

  23rd

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Mayıs

  24th

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Mayıs

  25th

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Mayıs

  26th

  Etkinlik Yok
  27
  28
  29
  30
  31
  1
  2
  Etkinlikler için Mayıs

  27th

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Mayıs

  28th

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Mayıs

  29th

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Mayıs

  30th

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Mayıs

  31st

  Etkinlik Yok

  Diplomatik İlişkiler ve Politik Araştırmalar Merkezi

  Center for Diplomatic Affairs and Political Studies

  ‎مركز الشؤون الدبلوماسية والدراسات السياسية

  Centre des Affaires Diplomatiques et des études Politiques

  Центр дипломатических отношений и политических исследований

  外交事务与政治研究中心

  Back to top of page