“Türkiye-Birleşik Krallık İlişkilerinin Ekonomi Politiği” Online Paneli

Türkiye – Birleşik Krallık ikili ilişkileri çok boyutlu yapıya sahiptir. Birleşik Krallık, NATO, Avrupa Konseyi, G20, OECD gibi birçok organizasyonda birlikte olduğu Türkiye’nin Avrupa’daki önde gelen ortakları arasında yer almaktadır. Orta Doğu’da yaşanan gelişmeler, Kıbrıs, Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) üyelik süreci ile Birleşik Krallık’ın AB’den ayrılması (“Brexit”) ertesindeki yeni ilişkiler düzeni, güvenlik ve terörizmle mücadele alanında işbirliği, düzensiz göç, ekonomik ve savunma sanayii işbirliği, ikili temasların gündemindeki öncelikli konulardır.

Birleşik Krallık, kendisi AB üyeliğinden ayrılmış olmakla birlikte, ülkemizin AB üyeliğine partiler üstü bir devlet politikası olarak destek vermektedir. Öte yandan, uluslararası alanda karşılaşılan sınamalarda benimsenen benzer tutumlar, NATO İttifakı ve ikili düzeydeki yakın askerî işbirliği ile giderek artan ticaret hacmi gibi unsurlar, ilişkilerin ulaştığı noktayı açıkça göstermektedir.

Birleşik Krallık, 2019 verilerine göre, en çok ihracat yaptığımız ikinci, en çok ithalat yaptığımız dokuzuncu ülke konumunda yer almıştır. Birleşik Krallık, yaşanan düşüşe rağmen, %4,4’lük pay ile en büyük altıncı ticaret ortağımız olma konumunu sürdürmüştür.

Türkiye, “Brexit” sonrası dönemde ikili ilişkilerin mevcut seviyesinin muhafaza edileceği ve geliştirilmesi için çalışılacağı öncelikli ülkeler arasında zikredilmektedir. Brexit süreci ile uluslararası ticari faaliyetlerinde yeni düzenlemeler yapmak zorunda olan Birleşik Krallık, AB’den ayrılmasının Gümrük Birliği içerisindeki ortaklığı da bitirmesi olasılığına karşı Serbest Ticaret Anlaşması dahil yeni anlaşmalar yaparak Türkiye ile ticari faaliyetlerine devam etmek istemektedir. Karşılıklı faydası üst düzeyde olan bu girişimler Gümrük Birliği üyesi ve AB Üyelik Müzakereleri devam eden Türkiye için yeni ekonomik meydan okuma alanları oluşturabilecektir.

Türkiye ve Batı arasındaki ilişkilerin dalgalı seyrinden az etkilenen ülkelerden biri olarak Birleşik Krallık ile geliştirilen birçok ekonomik ve diplomatik kanal bugün aktif şekilde kullanılmaya devam etmektedir. Avrupa ile ilişkilerini yeniden düzenlemeye çalışan iki ülkenin yapacağı işbirliğinde ekonomi politik gerçeklikler ve alternatif yaklaşımlar, sadece Türkiye ve Birleşik Krallık ile ikili ilişkilerini değil çok boyutlu ve kısa vadede bölgesel gelişmeleri de etkileyecektir.

DİPAM Araştırmacısı ve İstanbul Ticaret Üniversitesi Ticari Diplomasi Programı Başkanı Dr. Uğur Yasin ASAL’ın moderatörlüğünü yapacağı Panel’de Türkiye İngiliz Ticaret Odası Başkanı Christopher W. J. GAUNT ve İstanbul Aydın Üniversitesi Ekonomi ve Finans Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sedat AYBAR konuşmacı olacak.

Etkinlikte özellikle tartışılacak konular:

 • Serbest Ticaret Anlaşması, Gümrük Muafiyeti ve Doğrudan Yatırım Politikası
 • Dış Ticaret Dengesi, Kırılganlık ve İstikrarsızlıklar
 • NATO, G20, OECD vd. Uluslararası Kurumlarda İşbirliği
 • AB Politikalarında Yeni Dönem Eşgüdümü
 • Savunma Sanayi Ortaklığı
 • Akdeniz Ortaklığı ve Doğu Akdeniz İnisiyatifi

Tarih

Ara 16 2020

Zaman

19:00

Daha Fazla Bilgi

Daha Fazla Oku

Yer

DİPAM Youtube Kanalı
Kategori

İletişim

DİPAM
Telefon
+90 216 310 30 40
E-Posta
info@dipam.org
KAYIT OL

Konuşmacılar

 • Christopher W. J. GAUNT OBE
  Christopher W. J. GAUNT OBE
  Türkiye İngiliz Ticaret Odası (BCCT) Başkanı

  Chris Gaunt, deneyimli ve başarılı bir işadamıdır.

  Kariyeri, hem İngiltere’de hem de uluslararası içecek endüstrisinde otuz yılı aşkın bir süredir devam etmektedir. Başlangıçta Whitbread Brewery Group ile, HP Bulmer ve Allied Domecq ile üst düzey yönetim pozisyonlarına ilerledi, ardından Coca-Cola’da on beş yıllık uluslararası kariyerine devam etti.

  1993’te Chris, Uluslararası kariyerine başladı ve yeni özelleştirilen bir FMCG şirketleri grubu için büyük bir yeniden yapılandırma projesi üzerinde çalışmak üzere Coopers ve Lybrand ile danışman olarak Hırvatistan’a taşındı. 1995’te Coca-Cola’ya ilk olarak Hırvatistan’da katıldı, ardından Doğu Avrupa’da Üst Yönetim / GM pozisyonları ve Orta Asya’daki start-up operasyonlarını izledi.

  Chris 1999 yılında, İstanbul merkezli Anadolu Holding’in bir iştiraki olan Efes İçecek Grubu’na katılmadan önce Carlsberg International’ın bira üretim operasyonlarında Ülke CEO’su olarak hizmet vermek üzere Hırvatistan’a döndü; Bulgaristan operasyonları Genel Müdürü olarak görev yaptı.

  Daha sonra 2001 yılında Güney Kafkasya, Orta Asya ve Orta Doğu’daki Coca-Cola şişeleme operasyonlarından sorumlu Efes Invest’in (Anadolu / Coca-Cola ortak girişimi) Başkanlığına atandı.

  Efes Invest ve Coca-Cola İçecek (CCİ) Türkiye’nin 2005 yılında birleşmesi ve ardından halka arzın ardından NewCo’nun Operasyon Direktörü olarak atandı. 2007 yılında CCİ Uluslararası Operasyonlar Başkanlığı’na (10 ülke) atandı ve 2011’de CCİ’den emekli oldu. Ardından İstanbul merkezli kendi danışmanlık şirketi “Euroasia Consultancy” yi kurdu.

  Chris, Ocak 2013’te İngiliz Ticaret Odası Türkiye Başkan Yardımcısı olarak atandı ve Temmuz 2013’te Başkan seçildi.

 • Doç. Dr. Uğur Yasin ASAL
  Doç. Dr. Uğur Yasin ASAL
  DİPAM, İstanbul Ticaret Üniversitesi
 • Prof.Dr. Sedat AYBAR
  Prof.Dr. Sedat AYBAR
  İstanbul Aydın Üniversitesi

  Dokuz Eylül Üniversitesi Uluslararası İktisat Bölümünden mezun olan Prof. Dr. Sedat Aybar, yüksek lisans ve doktora derecelerini Londra Üniversitesi SOAS’dan almıştır.

  Kadir Has Üniversitesinde Yardımcı Doçent ve Doçentlik yapan Aybar, halihazırda İstanbul Aydın Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi ve Finans Bölüm Başkanı, Afrika Uygulama ve Araştırma Merkezi ile
  Çin Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürüdür.

  1996’da, İngiltere, Denizaşırı Ülkeler Kalkınma Örgütü (ODI) için ‘Sahra-altı Afrika’ya Yatırım Yapan Kurumsal Yatırımcıların Finansal Yatırım Kararlarının İncelenmesi’ projesinde danışmanlık yapan Aybar, 1997-2008 yılları arasında Güney Afrika Cumhuriyeti, Landbank (Ziraat Bankası) Yönetim Kurulu Başkanına, bankanın yeniden yapılandırılması konusunda danışmanlık vermiş; Güney Afrika Cumhuriyeti’nde “Gerçekler ve Yeniden Barışma Konseyi” tarafından görevlendirilen Banka İzleme Komisyonunda danışmanlık yapmıştır.

  IMF’de çalışan 1200 uzman iktisatçıya yönelik eğitim programı ve audio-vizyon programlarının hazırlanması projesinde araştırmacı olan Aybar, Etiyopya Merkez Bankası çalışanlarına yönelik, Birleşmiş Milletler tarafından finanse edilen Açık Piyasa İşlemleri konusunda eğitim programı ve uygulama rehberi hazırlanması projesinde görev almış; 2005 yılında Moldova Merkez Bankasına finansal reform ile ilgili danışmanlık vermiştir.

  Londra Üniversitesi ile birlikte Asya Kalkınma Bankası (ADB) tarafından yürütülen Azerbaycan sürdürülebilir iktisadi büyüme stratejisi için teknik kapasite yardımı projesi ile UNDP tarafından Özbekistan Cumhuriyeti için yürütülen Milenyum Kalkınma Hedefleri çerçevesinde, yoksulluk yanlısı makro-ekonomik politika stratejileri geliştirme projesinde görev alan Aybar, UNDP’ye Azerbaycan, Gümrük ve Sınır Geçişleri ve Serbest Ticaret Bölgeleri Konusunda danışmanlık yapmıştır.

Comments are closed.

Back to top of page