Global Strateji Konferansı 2023

“Güvenlikleştirilmiş Dünya Düzeni ve Yeni Güvenlik Alanları”

24-26 Mart 2023 | İstanbul, Türkiye (Hibrit)

 

Mevcut olan ve iki kutuplu dünyanın hemen ardından kurulan uluslararası sistemin öngörülemeyen risk ve tehditler, sonuçlanmayan krizler ve büyük kayıplara neden olan çatışmalar ile sınandığı bir dönem yaşanmaktadır. Sistem bu şartlara cevaz verme kapasitesini zorlamaktadır. Bu şartlarda, mevcut uluslararası düzenin nereye evrileceği ve devletlerin yeni veya yenilenmiş sistemdeki kendine has yerlerinin düşünülmesi elzemdir.

Devletler, konumlarını belirlemede ulusal çıkarların öncelikli alanının kıymetini daha fazla anlamışlardır. Belirsiz bir dünyada ulusal çıkarları güvence altına almak, alışılmış politikaların ve konvansiyonel yaklaşımların dönüşümü vasıtasıyla dünyanın farklı yerlerindeki insanların öz varlıklarını dillendirme ve korumadaki zorluklara yararlı çözümler üretebilecek uluslararası sistem için bir çerçeve oluşturmaya yardımcı olmak anlamına gelmektedir.

Ulusal aktörler ve süreçler ile uluslararası dinamiklerin birlikte değerlendirildiği bu düzende uluslararası politikalar ve bu politikalara uygun eylemler de bu düzlemde inşa edilmektedir. Böylece klasik uluslararası ilişkiler içerisindeki geleneksel güvenlik unsurları da yeniden değerlendirilerek hem bugünü anlamlandırmaya hem de yakın geleceği şekillendirmeye yarayacak bir altyapı öngörülmektedir.

Bu çerçevede, açık fikirli akademik bir ortamda yapılacak tartışmalar ile bu süreçlerin farklı katmanlardaki algılanması, değerlendirilmesi ve yönlendirilmesi için çıktılar sağlanması önemsenmektedir. Her yıl önemli gündemlerin akademik bir vizyonla değerlendireceği Global Strateji Konferansı’nın ilki, 24-26 Mart 2023 tarihlerinde Diplomatik İlişkiler ve Politik Araştırmalar Merkezi (DİPAM), Macaristan National University of Public Service ve İstinye Üniversitesi işbirliği ile İstanbul’da hibrit formatta gerçekleşecektir. Bu yıl anateması “Güvenlikleştirilmiş Dünya Düzeni ve Yeni Güvenlik Alanları” olarak belirlenen konferansta, farklı alanlardan uzmanların katılımı ile güvenlik fenomeninin birçok faktörünün dönüşen şekil ve şartları ile küresel etkileri zengin bakış açısı ve derin bir analiz ortamında tartışılaraktır. Global Strateji Konferansı bu ortamı sağlayarak uluslararası düzene katkı sunmayı amaçlamaktadır.

Tema:

“Güvenlikleştirilmiş Dünya Düzeni ve Yeni Güvenlik Alanları”

Konular:

 1. Değişen Dünyada Devletin Konumu
 2. Bölgeselciliğin Geleceği ve Bölgelere Etkileri
 3. Demokrasi ve Özgürlük-Güvenlik İkilemi
 4. Diplomasi ve Müzakere: Mevcut İhtilafların Çözümü Üzerindeki Etkiler
 5. Popülizmin Büyüyen Medceziri
 6. Kriz Dönemlerindeki Çatışmalar: Otoriterlik ve Liberalizm
 7. Dijital Güven(siz)lik ve Bilgi Çağında Yeni Aktörler
 8. Sosyo-Ekonomik Yapı Bir Silah Olabilir Mi?
 9. Yüksek ve Düşük Politika Arasındaki Bağlantı: Çevre ve Kaynak Savaşları
 10. Karbon-Sonrası Dünyada Enerji Politikaları
 11. Terörizm ve Terörle Mücadelede Yeni Eğilimler
 12. Göçler: Demografinin Dönüşümü ve Sosyal Uyumsuzluğun Güvenlik Üzerindeki Etkisi
 13. “Güvenlik” Kavramının Yeniden Yorumlanması ve Yeni Güvenlik Sorunları
 14. Batı ve Doğu Perspektifleri Arasında Büyüyen Fark
 15. Grand-Stratejilerin Evrimi
 16. Uluslararası/Uluslarüstü Kurumların Geleceği: BM ve AB
 17. NATO: Süregelen ve Değişen Tehditler ve Çözümler
 18. Avrasya’da Yeni Bir Aktör Olarak Türk Devletleri Teşkilatı
 19. Türkiye’nin Uluslararası Siyasetteki Rolü ve Güvenlik Stratejileri
 20. Macaristan’ın Uluslararası Siyasetteki Rolü ve Güvenlik Stratejileri

Ve İlgili Konular…

 

BİLDİRİ ÇAĞRISI

ÖZET KİTAPÇIĞI

PROGRAM

 

Fotoğraf Albümü
Global Strategy Conference 2023

Tarih

Mar 24 2023 - Mar 26 2023

Yer

İstinye Üniversitesi Kongre Merkezi
İstinye Üniversitesi Vadi Kampüsü, Ayazağa Mah. Azerbaycan Cad. (Vadistanbul 4A Blok) Sarıyer/İstanbul
Kategori

İletişim

DİPAM Conference
Telefon
+90 216 310 30 40
E-Posta
conference@dipam.org

Comments are closed.

Back to top of page