Dijital Diplomasi Çevrimiçi Eğitim Programı

İnternet ve yeni bilgi teknolojileri diplomasiyi de derinden etkilemiştir. Yeni teknolojiler diplomatik eylemler için kullanışlı araçlar haline gelmiş, uluslararası toplumun gündemi belirlemeye başlamış, kamunun ve bireylerin uluslararası rollerini yeniden belirlemiştir. Yeni dönemin getirdiği dijital mecraların aktif kullanımı ve etkinliğini, dış politika kanallarında da değerlendirme adına birçok diplomatik misyonun ilgilenmeye başladığı Dijital Diplomasi, kendine has imkanlar ve riskleri de beraberinde getirmiştir.

Dijital Diplomasi Eğitim Programı ile çok disiplinli kurs yapısı sayesinde yeni dönemin imkan ve risklerini tanıyarak bunlar için atılacak adımları değerlendirme yolları anlatılacaktır. Özellikle genç diplomat ve diplomat adayları ile diplomasi üzerinde çalışan uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, siyasal iletişim gibi farklı alanlardan birçok insan için bu yeni dönemin getirdiği kanalları anlamak, uygulama ve geliştirme için önem arz etmektedir.

Dijital Diplomasi Eğitim Programı, katılımcıların Dijital Diplomasi’nin ana alanları hakkındaki bilgi seviyesini artıracak ve zengin dijital kaynaklara erişimi sağlayacak araçların kullanımı, teknolojik gelişmelerin diplomatik gündem ile etkileşimi, yeni teknolojilerin sağlayacağı veya yeniden şekil vereceği uluslararası işbirliği ve rekabet alanları gibi konuları tartışarak öğretecektir.

Uygulama

Dersler ZOOM uygulaması üzerinden yapılacak ve kabul edilenlere her dersten önce dersin linki mail adresleri vasıtasıyla ulaştırılacaktır. Derslerde katılımcıların mikrofon ve kamera kullanması gerekmektedir. Dersler 75 dakika ve interaktif olarak planlanmaktadır.

Kontenjan 20 kişi ile sınırlandırılmıştır. (Yoğun talep nedeniyle kontenjan artırılmıştır!) Başvuru Forumu’nu eksiksiz dolduran adaylar arasından katılımcıları DİPAM yönetimi değerlendirecektir.

Planlanmış 12 dersin 10 tanesine katılanlar e-sertifika almaya hak kazanacaktır. Derslerin başka bir kanal ile canlı veya video yayını yapılmayacaktır.

Kimin İçin

Diplomasi çalışmalarında bulunan ve yeni dönem diplomatik süreçler hakkında merakı olan herkes için. Özellikle uluslararası ilişkiler lisansüstü öğrencileri ile genç diplomat ve meslek adaylarına hitap etmektedir.

Ne Öğrenilecek

– Dijitalleşen dünya ile dijitalleşmenin getirdiği yeni ortamı değerlendirme,
– Yeni güvenlik alanları öğrenilecek ve güvensiz bağlanma ve kullanma riski ile bu riskten korunma, siber güvenlik ile diplomatik çalışma arasındaki bağlantıyı tanımlama,
– Dijital diplomasi ve uygulama kanalları öğrenilerek etkili dijital diplomasi stratejisi belirleme ve uygulama,
– Dijital diplomasinin temel ve yoğun mecrası olan sosyal medya kullanımında dikkat edilmesi gerekenler, anlamlandırma ve topluma aktarım süreç değerlendirmesi,
– Dış politika hedeflerini belirleyerek bu doğrultuda dijital diplomasi kullanan siyasete katılım süreci olarak dijital demokrasiyi anlama ve kullanma,
– Gelecek nesil diplomasi kanallarında yeni bir vizyon belirlenmesine neden olan teknolojik gelişmeler ışığında yapay zekanın değerlendirilmesi hakkında bilgi edinme ve ihtimalleri deneyimleme kapasitesi.

 

 

 

Saatlik Program

19.10.2020 Pazartesi

18:00 - 19:15
Dijitalleşen Dünya
Konuşmacılar
Prof.Dr. Esra HATİPOĞLU
19:30 - 21:00
Dijitalleşen Dünya ve Stratejik İletişim
Konuşmacılar
Dr. Erdem ERKUL

20.10.2020 Salı

18:00 - 19:15
Dijitalleşmenin Diplomasinin Güvenliğine Etkileri
Konuşmacılar
Dr. Vahit GÜNTAY
19:30 - 21:00
Siber Güvenlik ve Ağ Güvenliği
Konuşmacılar
Kürşat Oğuzhan AKINCI, Yavuz Gökhan ÖZDEMİR

21.10.2020 Çarşamba

18:00 - 19:15
Kamu Diplomasisi Aracı Olarak Dijital Diplomasi
Konuşmacılar
Doç.Dr. Hakan MEHMETÇİK
19:30 - 21:00
Dijital Diplomasi ve Araçları
Konuşmacılar
Gökhan YÜCEL

22.10.2020 Perşembe

18:00 - 19:15
Yeni Medyanın Küresel İletişime Etkisi
Konuşmacılar
Dr. Aysel ÇETİNKAYA
19:30 - 21:00
Sosyal Medyada Söylemin Yayılması ve Gücü
Konuşmacılar
Murat SOYDAN

23.10.2020 Cuma

18:00 - 19:15
Karşılaştırmalı Dijital Diplomasi Uygulamaları
Konuşmacılar
Dr. Seçkin Barış GÜLMEZ
19:30 - 21:00
Dijital Demokrasi Mümkün Mü? Dijital Ağ Toplumunda Siyasal Katılım, Müzakere ve Karar Alma
Konuşmacılar
Can TÜRE

24.10.2020 Cumartesi

18:00 - 19:15
Yapay Zekanın Diplomasiye Etkileri
Konuşmacılar
Prof.Dr. Rasim Özgür DÖNMEZ
19:30 - 21:00
Dijital Diplomaside Düşünce Kuruluşları
Konuşmacılar
Dr. Tolga SAKMAN
Prof.Dr. Esra HATİPOĞLU
Prof.Dr. Esra HATİPOĞLU
DİPAM Yönetim Kurulu Üyesi
Prof. Dr. Esra Hatipoğlu, Kadıköy Anadolu Lisesi’nin ardından, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İngilizce Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ve Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi, İktisat bölümlerinden mezun olmuştur. Marmara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Enstitüsü’nde Avrupa Çalışmaları (İng.), London School of Economics (LSE)’te Russian and Post-Soviet Studies alanında Yüksek Lisans ve Marmara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Enstitüsü’nde Avrupa Çalışmaları (İng.) alanında Doktora yapmıştır. Prof. Dr. Hatipoğlu 2001-2006 yılları arasında Marmara Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü Müdür Yardımcılığı, 2014-2015 yılları arasında Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde Uluslararası Politik İktisat Anabilim Dalı kurucu başkanlığı görevlerini icra etmiştir. Prof. Dr. Hatipoğlu farklı dönemlerde; T.C. Cumhurbaşkanlığı Himayelerinde Türkiye’nin Stratejik Vizyonu 2023 Projesi, Movement of Goods in the Area of the European Union, EFTA, Turkey and CEFTA: Facilitation of Cooperation Potential, Turkish Think-Tank Capacity Building and Development Project, Türkiye’de Avrupa Çalışmaları Konusunda Öğretim, Eğitim ve Araştırma, Avrupa Birliği’ne Doğru, AB Bilinci Serisi ve Türkiye’de İnsan Hakları Eğitimi Uygulaması gibi çok sayıda projeye aktif olarak katkı sağlamıştır. 2001-2015 tarihleri arasında Marmara Üniversitesi’nde öğretim üyeliği görevinde bulunan Hatipoğlu, 2007’de Uluslararası İlişkiler Doçenti, 2014’de Profesör olmuştur. Prof. Dr. Hatipoğlu European University Institute (Floransa), LSE (Londra) ve Central European University (Budapeşte) başta olmak üzere çok sayıda uluslararası kuruluşta da araştırmacı olarak bulunmuştur. Ulusal ve uluslararası birçok dernek ve vakfın üyesidir. UİK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Nişantaşı Üniversitesi Rektörü görevlerini yürütmüştür. DİPAM Danışma Kurulu Başkanlığını yapmaktadır.
Dr. Erdem ERKUL
Dr. Erdem ERKUL
Microsoft Türkiye Direktörü
1999 yılında Türkiye’nin ilk web ve medya portalı olan Türkport Elektronik Yayıncılık ve İletişim A.Ş’de Kent Rehberi Muhabiri olarak çalışma hayatına başlamıştır. 2003 yılında Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde akademisyen olarak göreve başlayan R.Erdem ERKUL’un, 2005 yılında kurduğu e-devlet ve bilişim portalı olma özelliğine sahip www.digitaldevlet.net ve 2008 Şubat ayında uluslararası e-devlet portalı www.digital-government.net web portali, Türkiye’de , Avrupa ve Amerika’da e-devlet alanında bir çok ödüle layık görülmüştür. 2008-2009 akademik yıllarında doktora burslusu olarak Harvard Üniversitesi’nde bir proje sonucu kurulan ve Prof. Jane Fountain‘ın direktörlüğünde çalışmalarına devam eden National Center For Digital Government‘ta çalışmalarda bulunmuştur. “Web 2.0 in the Process of e-participation: the Case of Organizing for America and the Obama Administration” başlıklı makalesi merkez tarafından başarılı bulunarak yayınlanmıştır. Yine 2009 Yılı içerisinde Massachusetts Üniversitesi‘nde Kamu Politikaları, Girişimcilik ve e-Devlet konularında akademik çalışmalarına devam etmiştir. Erkul, 2013 Haziran ayında Harvard Universitesi John F. Kennedy Kamu Yonetimi Okulunda Inovasyon icin Ekonomik Kallkınma Programina katılmıştır. Prof. Calestous Juma’nın başkanlığını yaptığı program boyunca Kamu Politikaları, Inovasyon, Girişimcilik konularında çalışmalarda bulundu. Doktorasını Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Yönetim Bilimleri Anabilim dalında yapmış olup, Türkiye Bilişim Vakfı “e-tr Ödülleri” jüri üyeliği ve içerik danışmanlığı,2011 – 2015 yılları arasında Türkiye Bilişim Derneği Uluslar arası İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu üyesi, Avrupa Komisyonu Bilişim Portalı resmi olmayan uzmanlar komitesi üyeliği, 2015 Mart ayından itibaren Türkiye Bilişim Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği Görevini sürdürmüştür.
Dr. Vahit GÜNTAY
Dr. Vahit GÜNTAY
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Kürşat Oğuzhan AKINCI
Kürşat Oğuzhan AKINCI
BlackBox Security
Profesyonel iş hayatı boyunca sızma testleri ve güvenlik danışmanlığı konusunda birçok firmaya hizmet veren Kürşat Oğuzhan AKINCI, web uygulama, mobil uygulama, network&sistem, kablosuz ağ gibi birçok alanda sızma testleri yapmış olup siber olaylara müdahale, ddos testleri ve kaynak kod analizi projelerinde de yer almıştır. Siber güvenlik alanında uluslararası ve ulusal birçok konferansta konuşmacı ve eğitimci olarak görev alan Akıncı NATO Müşterek Siber Savunma Mükemmeliyet Merkezinde "Scada ve Kritik Altyapıların Güvenliği" eğitimini almıştır. Her yıl NATO tarafından Estonya'da düzenlenen, siber savaş tatbikatı olarakta bilinen Locked Shield tatbikatında Türkiye'yi temsilen Kırmızı Takım bünyesinde yer almıştır. Amerika Savunma Bakanlığına bağlı olan NSA.gov ( Ulusal Güvenlik Teşkilatı )'inde DIA.mil ( Savunma İstihbarat Teşkilatı ) ve NGA.gov ( Ulusal Coğrafya-İstihbarat Teşkilatı)'nda bulmuş olduğu kritik güvenlik zafiyetleri sonucunda ismini "Hall Of Fame" listesine eklemeyi başarmıştır. Bu başarı ulusal ve uluslararası haber kanallarında yer almıştır. Kürşat Oğuzhan AKINCI şu anda Trendyol bünyesinde Kıdemli Siber Güvenlik Mühendisi olarak görev yapmaktadır. Daha önce Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde Siber Güvenlik Operasyonları Yöneticisi görevinde yer alan Akıncı bir çok kurum ve kuruluşa danışmanlık vermiştir
Yavuz Gökhan ÖZDEMİR
Yavuz Gökhan ÖZDEMİR
BlackBox Security
Yavuz Gökhan Özdemir; bu alanda kariyerine, 2014 yılında TSE tarafından Sızma Testi Uzmanı sertifikasını alarak başlamıştır. 2016 yılında Cyber Struggle Eğitim Programı’na katılarak multidisipliner siber güvenlik yaklaşımını benimsemiştir. İş hayatı boyunca çeşitli kurumlarda web uygulama, network, kablosuz ağ gibi birçok alanda sızma testleri yapmış ve çalıştığı kurumlarda Siber Güvenlik Operasyon Merkezi çalışmaları kapsamında siber saldırı analizleri gerçekleştirmiştir. Ayrıca ülke genelinde gerçekleştirilen bir çok Siber Güvenlik eğitim ve konferansında aktif olarak eğitmen ve konuşmacı olarak görev almıştır. Şu an aktif olarak Platin Bilişim bünyesinde Kıdemli Siber Güvenlik Mühendisi olarak Kırmızı Takım çalışmalarını yürütmektedir.
Doç.Dr. Hakan MEHMETÇİK
Doç.Dr. Hakan MEHMETÇİK
Marmara Üniversitesi
Doç. Dr. Hakan Mehmetcik, Uppsala ve Dalarna üniversitelerinde Ekonomi ve Avrasya Çalışmaları alanlarında yüksek lisans, Yıldız Teknik Üniversitesinde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında doktora eğitimini tamamlamıştır. Halen Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışmakta olup nükleer caydırıcılık, bölgeselcilik ve uluslararası politik ekonomi gibi alanlarda çalışmaktadır.
Gökhan YÜCEL
Gökhan YÜCEL
MEB Bakan Danışmanı
Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun oldu. Essex Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü’nde yüksek lisansını tamamladı. Oxford Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde karşılaştırmalı siyaset ve kamu politikaları okudu. 2012 yılında Harvard Üniversitesi John F. Kennedy School of Government’ta Kamu Liderliği Programı’na tam burslu katıldı ve başarıyla tamamladı. Oxford Üniversitesi’nde 2003-2007 yılları arasında Ortadoğu politikası, strateji ve güvenlik dersleri vermiştir. Oxford Analytica ve Global Water Intelligence şirketlerinde analist olarak görev aldı. 2009-2011 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı’nda danışman olarak görev aldı. 2011-2015 yılları arasında Hasan Kalyoncu, Bahçeşehir, Okan ve Aydın Üniversiteleri'nde yarı-zamanlı öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. Halen Yıldız Teknik Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü’nde Mühendisler İçin İletişim Becerileri dersini vermektedir. Gökhan Yücel, mevcut çalışmalarını yapay zeka, küresel eğitim politikaları, dördüncü endüstri devrimi, stratejik iletişim, siyasal kampanyalar, geleceğin teknoloji ve istihdam trendleri, dijital diplomasi ve markalama başlıkları üzerine yoğunlaştırmıştır. Merkezi İstanbul'da bulunan Dijital Araştırmalar Derneği'nin başkanıdır. Küresel Öğretmen Ödülü (Global Teacher Prize) Akademisi ve Seçici Jüri Üyesidir. OECD'nin 2030'da Eğitim Projesi'nin ‘elit küresel eğitim entellektüeli’ sıfatıyla danışmanıdır. Birleşmiş Milletler ve BM Genel Sekreteri’ne sosyal medya ve dijital konularda danışmanlık yapmaktadır.
Dr. Aysel ÇETİNKAYA
Dr. Aysel ÇETİNKAYA
Kocaeli Üniversitesi
2009 yılında, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nden mezun oldu. 2011 yılında, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler Anabilim Dalı yüksek lisans programını bitirdi. 2012 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Anabilim Dalı’nda başladığı doktora programını, “Günümüz Medya Ekonomisi Çerçevesinde Çevrimiçi Gazetecilik ve Reklam İlişkisi” teziyle tamamladı ve 2016 yılında Doktor ünvanı aldı. 2007-2013 yılları arasında çeşitli halkla ilişkiler ajanslarında ve özel şirketlerde medya ilişkileri uzmanı ve kurumsal iletişim uzmanı olarak görev yaptı. 2013-2017 yılları arasında Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklamcılık Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak çalıştı. Eylül 2017’den itibaren Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde Dr. Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır. “İçerik Üretiminden Reklama Çevrimiçi Gazetecilik” kitabının yazarıdır ve “Dijital Çağda Habercilik Kuram ve Uygulamada Yeni Yönelimler” ve "Ağ Toplumunda İletişim Pratikleri" kitaplarının iki editöründen biridir. Medya ekonomisi, çevrimiçi gazetecilik, dijital pazarlama ve sosyal medya akademik ilgi alanları arasında yer almaktadır.
Murat SOYDAN
Murat SOYDAN
Gazeteci (GZT)
Dr. Seçkin Barış GÜLMEZ
Dr. Seçkin Barış GÜLMEZ
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi
S. Barış Gülmez İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde Mayıs 2017’den beri Dr. Öğr. Üyesi ünvanıyla görev yapmaktadır. Daha önce Koç Üniversitesi’nde doktora sonrası araştırmacı ve Warwick Üniversitesinde yarı zamanlı öğretim üyesi olarak çalışmıştır. Lisans ve Yüksek Lisansını Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamlayan Gülmez, doktorasını 2014 yılında Londra Üniversitesi Royal Holloway Koleji’nden almıştır. Araştırma alanları genel olarak diplomasi, dış politika ve uluslararası ilişkiler öğretimi üzerinedir. Diplomatların dış politikaya etkisi, 1930lu yıllarda Türk diplomasisi ve Türk-İngiliz ilişkileri konularındaki çalışmaları Foreign Policy Analysis, British Journal of Middle Eastern Studies ve Middle Eastern Studies dergilerinde yayınlanmıştır. Ayrıca “Kozmopolitan Diplomasi” isimli çalışması Routledge International Handbook of Cosmopolitanism Studies’te yer almıştır.
Can TÜRE
Can TÜRE
Gazeteci (turk-internet.com)
Prof.Dr. Rasim Özgür DÖNMEZ
Prof.Dr. Rasim Özgür DÖNMEZ
Abdullah Gül Üniversitesi
Prof. Rasim Özgür Dönmez - Abdullah Gül Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Dekanı. TED Ankara Koleji Lisesi mezunu, 1997 yılında Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nü bitirdi. 2003 yılında University of Exeter’de siyaset bilimi alanında doktorasını tamamladı. Uluslararası hakemli dergi Alternatif Politika’nın kurucusu ve editörü. Yayınlanan son kitabı, Prof. Ali Yaman ile beraber derlediği ve Lexington Books tarafından basılan Nation-Building and Turkish Modernization: Islam, Islamism, and Nationalism in Turkey.
Dr. Tolga SAKMAN
Dr. Tolga SAKMAN
DİPAM Başkanı
2010 yılında Kocaeli Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünü bitiren Tolga SAKMAN aynı yıl Harp Akademileri Komutanlığı Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (SAREN) Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programına başladı ve “Türk Diasporası’nın Avrupa Siyasal Sistemine Katılım Süreçlerinin Analizi: Almanya, Hollanda, Belçika” konulu tezi ile mezun oldu. Hali hazırda İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde doktora çalışmalarına Prof. Dr. Haluk ALKAN danışmanlığında yazdığı “Başkanlık Sisteminde Güvenlik Yönetimi” konulu tezi ile devam etmektedir. 2012 yılında Türk-Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) bünyesinde Uzman Yardımcısı unvanıyla başlayan görevine daha sonra Uzman ve son olarak da kurum bünyesinde kurulan Milli Savunma ve Güvenlik Enstitüsü’nde Temmuz 2018’e kadar Direktör olarak devam etmiştir. 2016 yılında Nişantaşı Üniversitesi’nde Rektörlük Koordinatörü ve Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde Öğretim Elemanı olarak göreve başlayan SAKMAN Mayıs 2018’e kadar bu görevlerini sürdürmüştür. Diaspora, güvenlik ve Avrupa siyaseti konuları başta olmak üzere bugüne kadar 8 kitap/kitap bölümü ile 20 civarında bildiri çalışması hazırlamış, yurtiçi ve yurtdışında 20 civarında projede koordinasyon görevinde bulunmuştur.

Tarih

Eki 19 2020 - Eki 24 2020

Zaman

18:00 - 21:00

Yer

ZOOM Uygulaması
Kategori

İletişim

DİPAM
Telefon
+90 216 310 30 40
E-Posta
info@dipam.org

Konuşmacılar

 • Can TÜRE
  Can TÜRE
  Gazeteci (turk-internet.com)
 • Doç.Dr. Hakan MEHMETÇİK
  Doç.Dr. Hakan MEHMETÇİK
  Marmara Üniversitesi

  Doç. Dr. Hakan Mehmetcik, Uppsala ve Dalarna üniversitelerinde Ekonomi ve Avrasya Çalışmaları alanlarında yüksek lisans, Yıldız Teknik Üniversitesinde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında doktora eğitimini tamamlamıştır. Halen Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışmakta olup nükleer caydırıcılık, bölgeselcilik ve uluslararası politik ekonomi gibi alanlarda çalışmaktadır.

 • Dr. Aysel ÇETİNKAYA
  Dr. Aysel ÇETİNKAYA
  Kocaeli Üniversitesi

  2009 yılında, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nden mezun oldu. 2011 yılında, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler Anabilim Dalı yüksek lisans programını bitirdi. 2012 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Anabilim Dalı’nda başladığı doktora programını, “Günümüz Medya Ekonomisi Çerçevesinde Çevrimiçi Gazetecilik ve Reklam İlişkisi” teziyle tamamladı ve 2016 yılında Doktor ünvanı aldı. 2007-2013 yılları arasında çeşitli halkla ilişkiler ajanslarında ve özel şirketlerde medya ilişkileri uzmanı ve kurumsal iletişim uzmanı olarak görev yaptı. 2013-2017 yılları arasında Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklamcılık Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak çalıştı. Eylül 2017’den itibaren Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde Dr. Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır. “İçerik Üretiminden Reklama Çevrimiçi Gazetecilik” kitabının yazarıdır ve “Dijital Çağda Habercilik Kuram ve Uygulamada Yeni Yönelimler” ve “Ağ Toplumunda İletişim Pratikleri” kitaplarının iki editöründen biridir. Medya ekonomisi, çevrimiçi gazetecilik, dijital pazarlama ve sosyal medya akademik ilgi alanları arasında yer almaktadır.

 • Dr. Erdem ERKUL
  Dr. Erdem ERKUL
  Microsoft Türkiye Direktörü

  1999 yılında Türkiye’nin ilk web ve medya portalı olan Türkport Elektronik Yayıncılık ve İletişim A.Ş’de Kent Rehberi Muhabiri olarak çalışma hayatına başlamıştır.

  2003 yılında Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde akademisyen olarak göreve başlayan R.Erdem ERKUL’un, 2005 yılında kurduğu e-devlet ve bilişim portalı olma özelliğine sahip www.digitaldevlet.net ve 2008 Şubat ayında uluslararası e-devlet portalı www.digital-government.net web portali, Türkiye’de , Avrupa ve Amerika’da e-devlet alanında bir çok ödüle layık görülmüştür.

  2008-2009 akademik yıllarında doktora burslusu olarak Harvard Üniversitesi’nde bir proje sonucu kurulan ve Prof. Jane Fountain‘ın direktörlüğünde çalışmalarına devam eden National Center For Digital Government‘ta çalışmalarda bulunmuştur. “Web 2.0 in the Process of e-participation: the Case of Organizing for America and the Obama Administration” başlıklı makalesi merkez tarafından başarılı bulunarak yayınlanmıştır.

  Yine 2009 Yılı içerisinde Massachusetts Üniversitesi‘nde Kamu Politikaları, Girişimcilik ve e-Devlet konularında akademik çalışmalarına devam etmiştir.

  Erkul, 2013 Haziran ayında Harvard Universitesi John F. Kennedy Kamu Yonetimi Okulunda Inovasyon icin Ekonomik Kallkınma Programina katılmıştır. Prof. Calestous Juma’nın başkanlığını yaptığı program boyunca Kamu Politikaları, Inovasyon, Girişimcilik konularında çalışmalarda bulundu.
  Doktorasını Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Yönetim Bilimleri Anabilim dalında yapmış olup, Türkiye Bilişim Vakfı “e-tr Ödülleri” jüri üyeliği ve içerik danışmanlığı,2011 – 2015 yılları arasında Türkiye Bilişim Derneği Uluslar arası İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu üyesi, Avrupa Komisyonu Bilişim Portalı resmi olmayan uzmanlar komitesi üyeliği, 2015 Mart ayından itibaren Türkiye Bilişim Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği Görevini sürdürmüştür.

 • Dr. Seçkin Barış GÜLMEZ
  Dr. Seçkin Barış GÜLMEZ
  İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi

  S. Barış Gülmez İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde Mayıs 2017’den beri Dr. Öğr. Üyesi ünvanıyla görev yapmaktadır. Daha önce Koç Üniversitesi’nde doktora sonrası araştırmacı ve Warwick Üniversitesinde yarı zamanlı öğretim üyesi olarak çalışmıştır. Lisans ve Yüksek Lisansını Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamlayan Gülmez, doktorasını 2014 yılında Londra Üniversitesi Royal Holloway Koleji’nden almıştır. Araştırma alanları genel olarak diplomasi, dış politika ve uluslararası ilişkiler öğretimi üzerinedir. Diplomatların dış politikaya etkisi, 1930lu yıllarda Türk diplomasisi ve Türk-İngiliz ilişkileri konularındaki çalışmaları Foreign Policy Analysis, British Journal of Middle Eastern Studies ve Middle Eastern Studies dergilerinde yayınlanmıştır. Ayrıca “Kozmopolitan Diplomasi” isimli çalışması Routledge International Handbook of Cosmopolitanism Studies’te yer almıştır.

 • Dr. Tolga SAKMAN
  Dr. Tolga SAKMAN
  DİPAM Başkanı

  2010 yılında Kocaeli Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünü bitiren Tolga SAKMAN aynı yıl Harp Akademileri Komutanlığı Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (SAREN) Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programına başladı ve “Türk Diasporası’nın Avrupa Siyasal Sistemine Katılım Süreçlerinin Analizi: Almanya, Hollanda, Belçika” konulu tezi ile mezun oldu. Hali hazırda İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde doktora çalışmalarına Prof. Dr. Haluk ALKAN danışmanlığında yazdığı “Başkanlık Sisteminde Güvenlik Yönetimi” konulu tezi ile devam etmektedir.

  2012 yılında Türk-Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) bünyesinde Uzman Yardımcısı unvanıyla başlayan görevine daha sonra Uzman ve son olarak da kurum bünyesinde kurulan Milli Savunma ve Güvenlik Enstitüsü’nde Temmuz 2018’e kadar Direktör olarak devam etmiştir. 2016 yılında Nişantaşı Üniversitesi’nde Rektörlük Koordinatörü ve Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde Öğretim Elemanı olarak göreve başlayan SAKMAN Mayıs 2018’e kadar bu görevlerini sürdürmüştür. Diaspora, güvenlik ve Avrupa siyaseti konuları başta olmak üzere bugüne kadar 8 kitap/kitap bölümü ile 20 civarında bildiri çalışması hazırlamış, yurtiçi ve yurtdışında 20 civarında projede koordinasyon görevinde bulunmuştur.

 • Dr. Vahit GÜNTAY
  Dr. Vahit GÜNTAY
  Karadeniz Teknik Üniversitesi
 • Gökhan YÜCEL
  Gökhan YÜCEL
  MEB Bakan Danışmanı

  Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun oldu. Essex Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü’nde yüksek lisansını tamamladı. Oxford Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde karşılaştırmalı siyaset ve kamu politikaları okudu. 2012 yılında Harvard Üniversitesi John F. Kennedy School of Government’ta Kamu Liderliği Programı’na tam burslu katıldı ve başarıyla tamamladı. Oxford Üniversitesi’nde 2003-2007 yılları arasında Ortadoğu politikası, strateji ve güvenlik dersleri vermiştir. Oxford Analytica ve Global Water Intelligence şirketlerinde analist olarak görev aldı.

  2009-2011 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı’nda danışman olarak görev aldı. 2011-2015 yılları arasında Hasan Kalyoncu, Bahçeşehir, Okan ve Aydın Üniversiteleri’nde yarı-zamanlı öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. Halen Yıldız Teknik Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü’nde Mühendisler İçin İletişim Becerileri dersini vermektedir.

  Gökhan Yücel, mevcut çalışmalarını yapay zeka, küresel eğitim politikaları, dördüncü endüstri devrimi, stratejik iletişim, siyasal kampanyalar, geleceğin teknoloji ve istihdam trendleri, dijital diplomasi ve markalama başlıkları üzerine yoğunlaştırmıştır.

  Merkezi İstanbul’da bulunan Dijital Araştırmalar Derneği’nin başkanıdır.

  Küresel Öğretmen Ödülü (Global Teacher Prize) Akademisi ve Seçici Jüri Üyesidir. OECD’nin 2030’da Eğitim Projesi’nin ‘elit küresel eğitim entellektüeli’ sıfatıyla danışmanıdır. Birleşmiş Milletler ve BM Genel Sekreteri’ne sosyal medya ve dijital konularda danışmanlık yapmaktadır.

 • Kürşat Oğuzhan AKINCI
  Kürşat Oğuzhan AKINCI
  BlackBox Security

  Profesyonel iş hayatı boyunca sızma testleri ve güvenlik danışmanlığı konusunda birçok firmaya hizmet veren Kürşat Oğuzhan AKINCI, web uygulama, mobil uygulama, network&sistem, kablosuz ağ gibi birçok alanda sızma testleri yapmış olup siber olaylara müdahale, ddos testleri ve kaynak kod analizi projelerinde de yer almıştır. Siber güvenlik alanında uluslararası ve ulusal birçok konferansta konuşmacı ve eğitimci olarak görev alan Akıncı NATO Müşterek Siber Savunma Mükemmeliyet Merkezinde “Scada ve Kritik Altyapıların Güvenliği” eğitimini almıştır. Her yıl NATO tarafından Estonya’da düzenlenen, siber savaş tatbikatı olarakta bilinen Locked Shield tatbikatında Türkiye’yi temsilen Kırmızı Takım bünyesinde yer almıştır.

  Amerika Savunma Bakanlığına bağlı olan NSA.gov ( Ulusal Güvenlik Teşkilatı )’inde DIA.mil ( Savunma İstihbarat Teşkilatı ) ve NGA.gov ( Ulusal Coğrafya-İstihbarat Teşkilatı)’nda bulmuş olduğu kritik güvenlik zafiyetleri sonucunda ismini “Hall Of Fame” listesine eklemeyi başarmıştır. Bu başarı ulusal ve uluslararası haber kanallarında yer almıştır.

  Kürşat Oğuzhan AKINCI şu anda Trendyol bünyesinde Kıdemli Siber Güvenlik Mühendisi olarak görev yapmaktadır. Daha önce Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde Siber Güvenlik Operasyonları Yöneticisi görevinde yer alan Akıncı bir çok kurum ve kuruluşa danışmanlık vermiştir

 • Murat SOYDAN
  Murat SOYDAN
  Gazeteci (GZT)
 • Prof.Dr. Esra HATİPOĞLU
  Prof.Dr. Esra HATİPOĞLU
  DİPAM Yönetim Kurulu Üyesi

  Prof. Dr. Esra Hatipoğlu, Kadıköy Anadolu Lisesi’nin ardından, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İngilizce Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ve Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi, İktisat bölümlerinden mezun olmuştur. Marmara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Enstitüsü’nde Avrupa Çalışmaları (İng.), London School of Economics (LSE)’te Russian and Post-Soviet Studies alanında Yüksek Lisans ve Marmara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Enstitüsü’nde Avrupa Çalışmaları (İng.) alanında Doktora yapmıştır. Prof. Dr. Hatipoğlu 2001-2006 yılları arasında Marmara Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü Müdür Yardımcılığı, 2014-2015 yılları arasında Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde Uluslararası Politik İktisat Anabilim Dalı kurucu başkanlığı görevlerini icra etmiştir. Prof. Dr. Hatipoğlu farklı dönemlerde; T.C. Cumhurbaşkanlığı Himayelerinde Türkiye’nin Stratejik Vizyonu 2023 Projesi, Movement of Goods in the Area of the European Union, EFTA, Turkey and CEFTA: Facilitation of Cooperation Potential, Turkish Think-Tank Capacity Building and Development Project, Türkiye’de Avrupa Çalışmaları Konusunda Öğretim, Eğitim ve Araştırma, Avrupa Birliği’ne Doğru, AB Bilinci Serisi ve Türkiye’de İnsan Hakları Eğitimi Uygulaması gibi çok sayıda projeye aktif olarak katkı sağlamıştır. 2001-2015 tarihleri arasında Marmara Üniversitesi’nde öğretim üyeliği görevinde bulunan Hatipoğlu, 2007’de Uluslararası İlişkiler Doçenti, 2014’de Profesör olmuştur. Prof. Dr. Hatipoğlu European University Institute (Floransa), LSE (Londra) ve Central European University (Budapeşte) başta olmak üzere çok sayıda uluslararası kuruluşta da araştırmacı olarak bulunmuştur. Ulusal ve uluslararası birçok dernek ve vakfın üyesidir. UİK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Nişantaşı Üniversitesi Rektörü görevlerini yürütmüştür. DİPAM Danışma Kurulu Başkanlığını yapmaktadır.

 • Prof.Dr. Rasim Özgür DÖNMEZ
  Prof.Dr. Rasim Özgür DÖNMEZ
  Abdullah Gül Üniversitesi

  Prof. Rasim Özgür Dönmez – Abdullah Gül Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Dekanı. TED Ankara Koleji Lisesi mezunu, 1997 yılında Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nü bitirdi. 2003 yılında University of Exeter’de siyaset bilimi alanında doktorasını tamamladı. Uluslararası hakemli dergi Alternatif Politika’nın kurucusu ve editörü. Yayınlanan son kitabı, Prof. Ali Yaman ile beraber derlediği ve Lexington Books tarafından basılan Nation-Building and Turkish Modernization: Islam, Islamism, and Nationalism in Turkey.

 • Yavuz Gökhan ÖZDEMİR
  Yavuz Gökhan ÖZDEMİR
  BlackBox Security

  Yavuz Gökhan Özdemir; bu alanda kariyerine, 2014 yılında TSE tarafından Sızma Testi Uzmanı sertifikasını alarak başlamıştır. 2016 yılında Cyber Struggle Eğitim Programı’na katılarak multidisipliner siber güvenlik yaklaşımını benimsemiştir. İş hayatı boyunca çeşitli kurumlarda web uygulama, network, kablosuz ağ gibi birçok alanda sızma testleri yapmış ve çalıştığı kurumlarda Siber Güvenlik Operasyon Merkezi çalışmaları kapsamında siber saldırı analizleri gerçekleştirmiştir. Ayrıca ülke genelinde gerçekleştirilen bir çok Siber Güvenlik eğitim ve konferansında aktif olarak eğitmen ve konuşmacı olarak görev almıştır.
  Şu an aktif olarak Platin Bilişim bünyesinde Kıdemli Siber Güvenlik Mühendisi olarak Kırmızı Takım çalışmalarını yürütmektedir.

Comments are closed.

Back to top of page