“Almanya’da Seçim: Türk Diasporasının Varlığı” Online Paneli

Almanya’ya göçün 60. yılında, Türk toplumunun diaspora özellikleri hala tartışmaya açık bir konu olarak duruyor. Yaklaşık 3 milyon Türk asıllı olarak kabul edilebilecek insanın yaşadığı Almanya’da, bu kişilerin yaklaşık 1,2 milyonunun seçime katılma hakkı olduğu tahmin ediliyor. Bu rakamlar Türkiye’nin bir diaspora politikası olmasını gerektirdiği gibi Almanya’nın da Türk Toplumuna has politika ve uygulamaları hayata geçirmeye zorluyor. Diasporik varlık ve faaliyetlerin hem Türk Toplumu, hem Almanya hem de Türkiye için yönetilmesi gereken birçok çıktıya neden oluyor.

Geçici olarak gittikleri Almanya’da kalıcı olma eğilimlerinin artması Türk toplumunun, bulundukları topluma eklemlenmesini ve bu toplumların siyasi kurumlarından talepte bulunabilecek ortamı sağlamasını gerektirdi. Söz konusu siyasi bütünleşme sürecinde siyasi kurumlara güvenme, demokratik değerlere bağlılık ve siyasi katılım olarak üç aşama olduğu düşünüldüğünde, Türklerin bu bütünleşme sürecine girdiği görülmekte. Böylece Türk göçmenler seçme-seçilme hakkı olsun veya olmasın siyasetle ilgilenmeye başlamışlardır.

Gittikçe artan seviyede siyasal ilgi ve katılım, Türk toplumunun deneyim ve eğitiminin artmasının yanında beklentilerinin de artması ile eş zamanlıdır. Dönemsel olarak farklılıklar arz etmekle birlikte bir diaspora toplumu olarak beklentiler sosyo-politik açıklamalar ile anlamlandırılabilir. Özellikle Türkiye ile bağını koparmamış seçmenler için tercihler karmaşıklaşabilir.

Almanya 2021 seçimleri birçok açıdan önem arz ediyor. Merkel iktidarının sonlanması ile iç ve dış politikada değişimler beklemek gayet olası. Bu önemli seçimde Almanya’daki Türk toplumunun da faaliyetleri ve siyasal katılım aşamalarının değerlendirilmesi gerekmektedir.

Tartışılacak konular:

  • Türkiye’nin diaspora politikasının etkileri
  • Almanya Türk Toplumunun Türkiye’nin diaspora politikasına etkileri
  • Almanya Türk Toplumunda siyasal benlik ve tercihler
  • Türk diasporasında siyasal katılım
  • Almanya 2021 seçim kampanyalarında Türk Toplumu
  • Türk Toplumunun Almanya 2021 seçiminde tercih ve beklentileri
  • Türk asıllı adaylar ve 2021 seçim sonuçları

Tarih

Eki 20 2021

Zaman

19:30

Yer

DİPAM Youtube Kanalı
Kategori

İletişim

DİPAM
Telefon
+90 216 310 30 40
E-Posta
info@dipam.org

Comments are closed.

Back to top of page