Dost-Düşman Ayrımı Üzerinden NATO’nun Dönüşümü

22.03.2024

Romalı tarihçi Sallustius’un yazdığı “Catiline komplosu” adlı eserinde Genç Cato Senato’ya şu şekilde seslenmiştir: “Atalarımızı büyük yapan, ancak bizim sahip olmadığımız, unuttuğumuz bazı değerler vardı. Bunlar; ülkede yetkin, ülke dışında adil bir yönetim, her tür hırstan azade olarak ve tamamen özgür irademizle birbirimize danışarak aldığımız kararlar.” (Warner, 2014:65). İttifak, Aralık 1959’da ortaklık ve dostluk anlayışını yansıtmak üzere bir slogan aradığı sırada Sallustius’un “özgür irade ile danışmak” -animus in consulendo liber- sözü gündeme gelmiş ve kabul edilmiştir. Slogan, hali hazırda Brüksel’deki NATO karargahındaki ana konsey odasının duvarında, Başkanın koltuğunun arkasında sergilenenmekte ve örgütün ortaklık bağlarına vurgu yapmaya devam etmektedir (NATO Unclassified, 1976:18).

Fiilen ortaklık algısının önemi haiz olmakla beraber düşünsel anlamda ortaklık bilincinin nasıl kurulduğunu irdelemek; NATO’nun tarihi, kaygıları, hedefleri farklı muhtelif ülkeleri nasıl bir araya getirdiğini anlamak açısından ziyadesiyle önemlidir. Nihayetinde siyasi ve askeri bir örgüt olarak NATO’nun ortaklık bilincini varoluşsal bir temele oturtabilmesi gerekmektedir. Bu varoluşsal temel “dost-düşman” ayrımı ile anlam kazanmaktadır. Bir siyasi-askeri ittifak olarak NATO, var olma nedenini somut bir şekilde ortaya koyabilmek için dostundan önce düşmanını belirleme sorumluluğunu taşımaktadır. Düşman çizgisinin çekilmesiyle kendisine bir öteki yaratan örgütsel yapı, saflarına dostlarını çekebilecek imkanı yaratır. Örgüt kurucu antlaşmasında bulunan 5. madde ile dost-düşman ayrımına bir yasal çerçeve ve bağlayıcılık katmıştır.

“Her üye devlet, 6. madde tarafından tanımlanan bölgelerde bir üye devletine karşı düzenlenen bir silahlı saldırının hepsine karşı düzenlenmiş bir saldırı olarak kabul etmeyi taahhüt eder. Böyle bir saldırı durumunda, her üye devlet, “Kuzey Atlantik bölgesinin güvenliğini yeniden tesis etmek ve sürdürmek için gerekli gördüğü herhangi bir eylemi, silahlı kuvvetlerin kullanımı dahil” alarak yardımcı olmalıdır” (The North Atlantic Treaty, 1949).

Bu çalışmada değinilecek olan dost-düşman ayrımı, salt iyi-kötü ayrımı olmamakla beraber değişmez bir katılığı da göstermemektedir. Nitekim bu çalışma, NATO’nun 75 yıllık geçmişinde düşman algısının farklı dönemler içerisinde nasıl dönüşebilir olduğunu analiz edecektir. Çalışmanın ilk bölümünde Soğuk Savaş döneminin, ikinci bölümünde yıkılan Sovyetler Birliği sonrası oluşan düzenin NATO’yu nasıl dönüştürdüğü ele alınacaktır. Üçüncü bölümde ise Türkiye üzerinden bu dönüşümün etkisiz kalan tarafı ele alınacaktır.

Soğuk Savaş: Düşmanın İnşası (1949-1989)

I. Dünya Savaşı’nın bitimiyle birlikte Avrupa bir harabe haline gelmiştir. Savaş öncesinin büyük Avrupalı aktörleri, sahneyi iki muzaffer güç olan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’ne (SSCB) bırakmak mecburiyetinde kalmıştır. Bu iki gücün yaşlı kıtanın geleceğini belirlemek için vakit geçmeden mücadeleye girişeceği hemen anlaşılmıştır. Nitekim Avrupa’daki zaferin ardından muzaffer tarafın üç lideri -Winston Churchill, Joseph Stalin ve Harry Truman- arasında Potsdam’da bir konferans planlanmıştır. Ne var ki konferanstan önceki haftalarda Başbakan Churchill ve Başkan Truman, “doğudan yükselen tehdit” üzerine yaklaşımlarını tartışmak için birçok kez bir araya gelmiştir. Başkan Truman, bu tehditin farkında olmasına rağmen Stalin’e karşı erken bir hamle yapmaktan imtina etmiştir (Kissinger, 1995: 434-436). Gerçi ABD’nin gözünde Sovyet algısı savaş daha sürerken şekillenmeye başlamıştır. Dönemin (1943-1946) Moskova Büyükelçisi William Averell Harriman notlarına şunları yazmıştır: “Sovyet programının -Doğu Avrupa’da- totalitarizminin kurulması, bildiğimiz ve saygı duyduğumuz şekliyle kişisel özgürlük ve demokrasiye son verilmesi olduğunu açıkça kabul etmeliyiz.” Ayrıca Harriman, “Sovyetlerin uluslararası politikaların genel kurallarına uymayacağının anlaşılması gerekir, dolayısıyla birlikte çalışırken dikkatli olunmalıdır.” (McCullough, 1993: 372) diyerek düşmanının potansiyelini belirtmiştir.

Bizden Haberdar Olun

Mail aboneliği başlatmak için mail adresinizi bizimle paylaşabilirsiniz.

  Paylaş
  Etkinlik Takvimi
  Haziran

  Temmuz 2024

  Ağustos
  Pzt
  Sal
  Çar
  Per
  Cum
  Cmt
  Paz
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  Etkinlikler için Temmuz

  1st

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Temmuz

  2nd

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Temmuz

  3rd

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Temmuz

  4th

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Temmuz

  5th

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Temmuz

  6th

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Temmuz

  7th

  Etkinlik Yok
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  Etkinlikler için Temmuz

  8th

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Temmuz

  9th

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Temmuz

  10th

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Temmuz

  11th

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Temmuz

  12th

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Temmuz

  13th

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Temmuz

  14th

  Etkinlik Yok
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  Etkinlikler için Temmuz

  15th

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Temmuz

  16th

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Temmuz

  17th

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Temmuz

  18th

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Temmuz

  19th

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Temmuz

  20th

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Temmuz

  21st

  Etkinlik Yok
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  Etkinlikler için Temmuz

  22nd

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Temmuz

  23rd

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Temmuz

  24th

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Temmuz

  25th

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Temmuz

  26th

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Temmuz

  27th

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Temmuz

  28th

  Etkinlik Yok
  29
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  Etkinlikler için Temmuz

  29th

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Temmuz

  30th

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Temmuz

  31st

  Etkinlik Yok

  Diplomatik İlişkiler ve Politik Araştırmalar Merkezi

  Center for Diplomatic Affairs and Political Studies

  ‎مركز الشؤون الدبلوماسية والدراسات السياسية

  Centre des Affaires Diplomatiques et des études Politiques

  Центр дипломатических отношений и политических исследований

  外交事务与政治研究中心

  Back to top of page