Avrupa Birliği’nin Bekleme Odası: Yıllanmış Misafir Olarak Balkan Devletleri

22.05.2024

21. yüzyıl başlarında teknoloji, ulaşım ve iletişim gibi alanlarda yaşanan gelişmeler, küreselleşme sürecine ivme kazandırmış ve uluslararası ilişkilere yeni bir dinamik getirmiştir. Uluslararası aktörlerin karşılıklı bağımlılık temelinde her zamankinden daha çok etkileşime girdikleri bu yeni dinamikte, devletlerarası iş birliğine ve dayanışmaya büyük önem atfedilmektedir. Bu motivasyon çerçevesinde, günümüz küresel sisteminin devletler arasındaki askeri, ekonomik ve siyasal entegrasyonu hedefleyen birçok uluslararası ve bölgesel girişime sahne olduğu görülmektedir. Örnek vermek gerekirse, Avrupa Birliği’ni bahse konu girişimler arasında en kapsayıcı ve başarılı sistemlerden biri olarak değerlendirmek doğru olacaktır. Öyle ki, kuruluşunda başat amacı, üye devletler arasındaki çatışmaları önlemek olan Avrupa Birliği’nin küreselleşme ile ekonomik iş birliğini, kültürel alışverişi, diplomatik diyaloğu ve küresel zorluklara kolektif yanıtları ele alacak şekilde bir vizyon geliştirdiği söylenebilir. İş birliği alanlarının çeşitlendirilmesi temelinde dikey düzlemde yaşanan bu genişleme, ekonomik faydanın daha da arttırılması ve devletlerarası çok boyutlu etkileşim temelinde yatay düzleme de taşınarak yeni üyelere kucaklayıcı bir politika sunmaktadır.

Avrupa Birliği’nin yeni üye ekleme yoluyla genişleme projesi, örgüt için önemli olduğu kadar uluslararası ve bölgesel siyasetler için de hem geçmişte hem de günümüzde önemli bir süreç olmuştur. Bu bağlamda, Avrupa Birliği için genişleme, kuruluş tarihinden beri söz konusu olan bir hedeftir. Öyle ki, organizasyonun kuruluş tarihinden bugüne kadar üye sayısını altı kurucu ülkeden yirmi yedi tam üye devlete çıkardığını söyleyebiliriz. Özellikle, Soğuk Savaş sonrası dönemde ivme kazanan bu genişleme sürecini coğrafi olarak değerlendirmemiz gerekirse, 2004’ten 2013’e kadar Birliğe kabul edilen ülkelerin büyük çoğunluğunu Doğu Avrupa ve Balkan devletlerinin oluşturduğu göze çarpmaktadır. Bu çerçevede Balkanlar, Avrupa Birliği’nin genişleme projesinde öne çıkan hedef bölgelerin başını çekmektedir. Şu ana kadar tam üyelik statüsüne sahip dört Balkan ülkesinin yanı sıra bu doğrultudaki isteklerini belirtilerek Avrupa Birliği’nin “bekleme odasına” alınan altı Balkan devletinin varlığı dikkate alındığında, AB’nin bölgede istikrarı, demokrasiyi ve refahı teşvik etmeyi amaçlayan politikalarının Balkan devletleri tarafından takdir edildiği görülmektedir. Bahse konu aday veya potansiyel aday statüsündeki devletler, AB’ye katılmak için kapsamlı hukuki, siyasi ve ekonomik reformlar benimsemekte ve AB şemsiyesi altında kendilerine yer bulmak istemektedirler.

Bu çalışma, Balkanlar bölgesini Avrupa Birliği’nin genişleme projesinin kalbine koyarak, ilgili sürecin kapsamlı ve güncel bir analizini sunmayı hedeflemektedir. İlk bölümde, Avrupa Birliği’nin genişleme projesinin hedefi ve odağı incelenerek bahse konu yönelimin nedenleri ve diğer devletlere ne vaat ettiği genel olarak incelenecektir. İkinci bölümde ise, bakış açısı biraz daha daraltılarak Avrupa Birliği’nin genişleme projesi Balkanlar bölgesi üzerinden okunmaya çalışılacak ve bu doğruluda hem AB hem de Balkan ülkelerinin süreçteki motivasyonlarına değinilecektir. Üçüncü bölüm ise, adaylık bekleyen altı Balkan devletinin mevcut katılım süreçlerini hız kazanan güncel siyaset çerçevesinde ele almaktadır. Genişleme sürecinin, dünyadaki çatışmalardan ve yükselen istikrarsızlık atmosferinden sekteye uğradığı bir gerçektir. Bu bağlamda, genişleme politikasının zorlukları da dördüncü bölümde kapsamlı bir şekilde incelenmeyi hak etmektedir. Bu verilen taslağın, Balkanlar’ın AB’ye entegrasyonu konusunda motivasyonları, güncel durumu ve zorlukları gösterme açısından faydalı olabileceği düşünülmektedir.

Bizden Haberdar Olun

Mail aboneliği başlatmak için mail adresinizi bizimle paylaşabilirsiniz.

  Paylaş
  Etkinlik Takvimi
  Mayıs

  Haziran 2024

  Temmuz
  Pzt
  Sal
  Çar
  Per
  Cum
  Cmt
  Paz
  27
  28
  29
  30
  31
  1
  2
  Etkinlikler için Haziran

  1st

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Haziran

  2nd

  Etkinlik Yok
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  Etkinlikler için Haziran

  3rd

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Haziran

  4th

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Haziran

  5th

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Haziran

  6th

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Haziran

  7th

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Haziran

  8th

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Haziran

  9th

  Etkinlik Yok
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  Etkinlikler için Haziran

  10th

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Haziran

  11th

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Haziran

  12th

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Haziran

  13th

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Haziran

  14th

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Haziran

  15th

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Haziran

  16th

  Etkinlik Yok
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  Etkinlikler için Haziran

  17th

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Haziran

  18th

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Haziran

  19th

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Haziran

  20th

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Haziran

  21st

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Haziran

  22nd

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Haziran

  23rd

  Etkinlik Yok
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  Etkinlikler için Haziran

  24th

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Haziran

  25th

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Haziran

  26th

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Haziran

  27th

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Haziran

  28th

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Haziran

  29th

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Haziran

  30th

  Etkinlik Yok
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7

  Diplomatik İlişkiler ve Politik Araştırmalar Merkezi

  Center for Diplomatic Affairs and Political Studies

  ‎مركز الشؤون الدبلوماسية والدراسات السياسية

  Centre des Affaires Diplomatiques et des études Politiques

  Центр дипломатических отношений и политических исследований

  外交事务与政治研究中心

  Back to top of page