“Pandemi-İnfodemi Kıskacında Yeni Türk Dış Politikası Anlayışı” Semineri

Dünyada hızla yayılan Covid-19 pandemisi ile birlikte birçok alanda büyük değişimler yaşanmış, sektörler dönüşüme girmiş, profesyonel yeni alanlar açılmıştır. Türkiye’de de toplumun yanında devlet de bu pandemiden etkilenmiş ve buna uygun politikalar benimsemiştir. Pandemiye karşı girişilen mücadele kadar pandemi döneminde devletin işlerliğini yürütmek de fazladan çaba gerektirmiştir.

Özellikle sosyal medyanın kullanımının artmasıyla bilginin kontrolsüz yayılması, bilgi güvenliği konusunda ön alınması gereken durumlardan biri haline gelmiştir. Bir süredir Dünyanın birçok yerinde ulusal ve/veya uluslararası konularda, doğruluk derecesi bilinmeden hızla yayılan bilginin neden olduğu büyük gelişmeler görülmektedir. Özellikle pandemi sürecinde konu hakkında bilginin azlığı, küresel haber akışında var olduğuna inanılan sorunlar, sosyal medya kullanımının artması gibi nedenlerle bir infodemi süreci yaşanmıştır. Pandemide olduğu gibi infodemide de devletlerin etkilendiği birçok alan, mücadele edeceği birçok konu olmuştur. Türkiye bu süreci atlatabilmek için iletişim kanallarını çeşitlendirme ve aktif kullanma başta olmak üzere birçok tedbir almıştır.

Türk dış politikası ise bu süreçte devletin maruz kaldığı tüm sorunlar çerçevesinde mücadele alanlarının önemli zeminlerinden biri olmuştur. Pandemi ve arkasından gelen infodemi ile küresel mücadelede aktif rol oynayan Türkiye, dış politika anlayışında da yeni olgularla beslenmiştir.

DİPAM Kurucu Üyesi ve Kıdemli Araştırmacısı Doç.Dr. Ali Faik DEMİR, pandemi ve infodemi ile yeni mücadele alanları açılan Türk dış politikasında benimsenen yeni anlayışı değerlendirecektir.

Tarih

Tem 04 2020

Zaman

13:00

Daha Fazla Bilgi

Etkinlik Kayıt

Yer

DİPAM Merkez Ofis
Murat Reis Mahallesi Gazi Caddesi No:69 Üsküdar / İstanbul
Kategori

İletişim

DİPAM
Telefon
+90 216 310 30 40
E-Posta
info@dipam.org
Etkinlik Kayıt

Comments are closed.

Back to top of page