Düşünce Kuruluşları ve DİPAM

13.03.2020

1900’lerin başında ABD ve İngiltere’de kurulan ilk “think-tank”ler devletler tarafından değil bağımsız özel kişiler tarafından kurulmuşlardır. Bu özel kişiler ve ekipleri uluslararası meselelerin anlaşılmasına “bilimsel” bir yaklaşım getirmenin önceden yaşanmış olumsuzlukların tekrarlanmasını önleyeceğine ve gelecekte barış beklentilerini geliştireceğine inanmışlardır. İlk başlarda temkinli yaklaşılan bu kurumlar diplomasi alanında çalışmalara başladıklarında tek alıcıları bakanlar ve hükümet yetkilileridir. Amaçları ulusal iktidarların kurumsal inşasını destekleyerek uluslararası ilişkileri daha istikrarlı hale getirme çabasıdır. 

İkinci Dünya Savaşı’nın ulusları ve uluslararası sistemi çökertmesi ardından çabalar daha dayanıklı uluslararası kurumların tasarlanmasına odaklanmıştır. Savaş sırasında stratejik savaş planlarını tartışmak için toplanan gruplar savaştan sonra yeni uluslararası sistemin kurgulanmasında öneriler ile Batı ve müttefikleri için sürekli bir ekonomik büyüme dönemine yol açan göreceli jeopolitik istikrar döneminin başlatılmasına katkıda bulunmuşlardır. Ardından başlayan, hükümet dışı aktörlerin önem kazandığı Soğuk Savaş da önce Batıda sonra da dünyanın birçok yerinde düşünce kuruluşlarının kurulmalarına katkıda bulunmuştur. Ancak bu kuruluşlar neredeyse tüm durumlarda ulusal hükümetleriyle sıkı bir şekilde bağlantılıdırlar.

Küreselleşme çağında, dünyayı anlama ve etkileşim kurma talebi de arttıkça ABD öncülüğünde Batı düşünce kuruluşlarının boyutları da büyümüştür. Uzmanlaşmış düşünce kuruluşları Batıda da gelişerek küreselleşmenin belirli boyutlarının analizine yönelik talebe cevap vermiştir. Düşünce kuruluşu kapasitesinin sadece diplomasi alanında çıkarak iklim değişikliği, kalkınma yardımı, siber güvenlik, küresel sağlık ve uluslararası finans gibi alanları da kapsayarak büyümesi karşılıklı bağımlılık ve yeni sistem kurgusunu gözler önüne sermiştir. Böylece düşünce kuruluşları kavramı uluslararası arenada yayılmıştır. Bu konudaki öncülük Batıda olsa da Çin, ABD’den sonra en fazla kuruma sahip ülke konumundadır. Avustralya, Arjantin, Brezilya, Hindistan, Endonezya, Meksika ve Singapur, uluslararası alanda tanınan düşünce kuruluşlarına ev sahipliği yapmakta ve aynı zamanda bu ülkelerin bölgelerinde kendilerine has dominant roller almaya çalıştığı görülmektedir. 

Düşünce kuruluşlarının artması çeşitlenmesine de neden olmaktadır ve bu çeşitlenme batı modeli dışına da çıkmıştır. Bazı ulusal düşünce kuruluşlarının rolü, ulusal karar alıcılara analiz kaynakları ve politika fikirleri sunmanın ötesine geçmektedir. Bazıları, hükümet dışı ve resmî kurumlar arasındaki tartışmalarda uyum sağlamak, bazıları da resmi mesajların ve politikaların yurtdışında tanıtımına yardımcı olmaktadır. Batı harici ülkelerde, hükümet yetkililerinin, entelektüellerin ve toplumun sadece Batı fikirlerinin tüketicisi olmaması, kendi fikirlerini geliştirmelerini sağlaması için faaliyet gösteren düşünce kuruluşları da vardır.

Bugün düşünce kuruluşlarının varlık şekilleri ve çalışmalarına baktığımızda kurumsallaşmasının kısa ama hızlı tarihi içinde son 20 yılda pek bir şeyin değişmediği görülmektedir. 

Düşünce kuruluşları sadece bir olguyu/olayı/durumu ortaya çıkarmakla kalmayan aynı zamanda politika önerileriyle çözümler de sunan kurumlardır. Küresel ölçekte baktığımızda üniversitelerin yaptığı araştırma ve sunduğu çıktıların ötesinde çalışan bilimsel-akademik kurumlardır. Üniversitelerin sosyal bilimlerde mecburi soyut çalışmalarına bir laboratuvar görevi gören düşünce kuruluşları çözüm önerileri sunmak için gereken bilgi ve manevra alanına sahiptir. Gerçeklik üzerine inşa edilen bilgilerden de beslenen bilimsel yaklaşımlı yorumlar hem akademi hem toplum hem de karar alıcılar için oldukça kullanışlıdır. Bu çalışmalarda kimi zaman medya, kimi zaman akademi, kimi zaman da siyaset kurumlarıyla kesişen alanları bulunmaktadır. Gündemi takip etmekten öte “gündem olması gereken konuları” çalışması kurumsallaşma tabiatında olan düşünce kuruluşları bu çalışmalarını beslemek için yeterli kişi, fikir, ağ ve tesir alanına sahip olmalıdır.

Genel olarak kabul gören, düşünce kuruluşlarının olması gereken özellikleri düşünüldüğünde 9 somut şart öne çıkmaktadır:

 1. Daimi kuruluşlar olmaları,
 2. Kamu politikaları için çözümler üretmeleri,
 3. Kendini araştırmaya adamış kurum-içi personele sahip olmaları,
 4. Fikir, analiz ve tavsiye üretmeleri,
 5. Araştırmaları karar vericilere ve kamuoyuna ulaştırmaları,
 6. Hükümet icraatlarından sorumlu olmamaları,
 7. Araştırma özgürlüklerini muhafaza etmeleri ve herhangi özgül bir çıkara hizmet etme zorunda olmamaları,
 8. Eğitim faaliyetleri bulunabilse de diploma vermemeleri, 
 9. Kamu yararı adına hareket etmeye çalışmaları.

Türkiye’de de 1990’lı yıllarda başlayan düşünce kuruluşlarının yaygınlaşması süreci çeşitli sebeplerle sekteye uğrasa da kurumsal birikimler ulusal düşünce kuruluşu sektörüne hatırı sayılır bir temel ve alan ortaya koymuştur. Bugün farklı statülerde varlık gösteren düşünce kuruluşlarının Türk devletinin hem iç politikada hem de dış politikada elini güçlendirecek çalışmalar yaptığı görülse de bunun yeterli düzeyde olmadığı anlaşılmaktadır.

Türkiye’nin içinde bulunduğu uluslararası rekabet ve sorunları, daha fazla ve farklı çalışma yollarını da değerlendirmeye zorlamaktadır. Düşünce kuruluşlarının ortaya koyacağı fikirler ne kadar çeşitli ve etkin olursa, uluslararası alanda ne kadar varlık gösterebilirse Türkiye’nin ve içinde bulunduğu bölgenin huzur ve refahı için çalışan karar alıcılara katkı sağlayacaktır.

Türkiye’deki düşünce kuruluşlarının dünyadaki benzer kurumlar ile benzer temelli sorunlar yaşadığını da unutmamamız gerekmektedir. Toplum ile ulusal ve uluslararası sistemler ölçülü, nesnel analizler ile içinde bulunulan çalkantılı dönemde nasıl ilerleneceğine dair fikirlere ihtiyaç duymaktadır. Aynı zamanda, çalkantı içerisinde umutsuz ve korkan bir toplumun da çalkantıyı sürdüreceği fikri, bilginin yaygınlaşması ile kamuda kalması arasındaki paradoksu yaşatmaktadır. Bilgi ve fikirlerin ulusal şartları göz önüne alarak uluslararası temellere dayalı üretiminin geçerliliği konusundaki tartışma, küreselleşme döneminde standartları belirlenen düşünce kuruluşlarının kurumsallaşmasının daha kapalı toplumlara evrilen uluslararası sistemde varlıkları tehlikeye düşmektedir.

Kaotik, çalkantılı dönemlerde yeni seslere daha fazla ihtiyaç olduğu ve hem Türkiye’nin hem de uluslararası sistemin içinde bulunduğumuz dönemden güçlenerek çıkması için sivil toplum temeliyle Diplomatik İlişkiler ve Politik Araştırmalar Merkezi (DİPAM) kurulmuştur. Türkiye’nin, bölgenin ve dünyanın karşılaştığı kronik ve akut sorunlar üzerine çalışan, bağımsız, yetkin kadrosu ve ulusal-uluslararası ağı ile etkin şekilde varlık gösterebilecek bir yapılanma üzerine inşa edilen kurum Türkiye’deki düşünce kuruluşu eksiğine binaen; uluslararası akademiaya, Türkiye’nin uluslararası ilişkilerine ve siyasal kültüre destek için hayata geçirilmiştir. DİPAM, yapıcı, aktif, genç, yeni fikirlerin deneyimli düşüncelerle desteklendiği yazımlar, projeler, tartışmaların toplum ve kamuda ilgili her kesim için faydalı olacağı inancıyla çalışmalarına başlamıştır.

Diğer Yazılar

Atlantik Deklarasyonu: Yeni Küresel Sistem İçinde Arayış

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Birleşik Krallık (İngiltere) arasında imzalanan, ekonomi, teknoloji, enerji ve savunma ...
Daha Fazlasını Oku

Şi Cinping’in Rusya ziyareti ve Çin-Rusya işbirliği

1. Ziyaretin amacı neydi? Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ...
Daha Fazlasını Oku

Almanya ve Japonya Ordularında Dönüşüm ve Yeniden Büyüme

Dünya, İkinci Dünya Savaşı mantık ve ortamından çoktan uzaklaşmış olsa da bazı konular hala o ...
Daha Fazlasını Oku

NATO’nun Kuzey Genişlemesinde Bölgesel Dinamikler

Finlandiya ve İsveç, 1995’te Avrupa Birliği’ne katıldı ve kademeli olarak NATO ile savunma işbirliklerini derinleştirdi ...
Daha Fazlasını Oku

Rusya’nın Ukrayna Müdahalesi Ardından Avrupa’nın Barut Fıçısı Batı Balkanlar

Rusya’nın Ukrayna’ya müdahalesi, dünyanın geri kalanı gibi Batı Balkan ülkelerini de şaşırttı. Avrupa’nın 24 Şubat’ta ...
Daha Fazlasını Oku

Bizden Haberdar Olun

Mail aboneliği başlatmak için mail adresinizi bizimle paylaşabilirsiniz.

  Paylaş
  Etkinlik Takvimi
  Kasım

  Aralık 2023

  Ocak
  Pzt
  Sal
  Çar
  Per
  Cum
  Cmt
  Paz
  27
  28
  29
  30
  1
  2
  3
  Etkinlikler için Aralık

  1st

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Aralık

  2nd

  Etkinlikler için Aralık

  3rd

  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  Etkinlikler için Aralık

  4th

  Etkinlikler için Aralık

  5th

  Etkinlikler için Aralık

  6th

  Etkinlikler için Aralık

  7th

  Etkinlikler için Aralık

  8th

  Etkinlikler için Aralık

  9th

  Etkinlikler için Aralık

  10th

  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  Etkinlikler için Aralık

  11th

  Etkinlikler için Aralık

  12th

  Etkinlikler için Aralık

  13th

  Etkinlikler için Aralık

  14th

  Etkinlikler için Aralık

  15th

  Etkinlikler için Aralık

  16th

  Etkinlikler için Aralık

  17th

  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  Etkinlikler için Aralık

  18th

  Etkinlikler için Aralık

  19th

  Etkinlikler için Aralık

  20th

  Etkinlikler için Aralık

  21st

  Etkinlikler için Aralık

  22nd

  Etkinlikler için Aralık

  23rd

  Etkinlikler için Aralık

  24th

  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  Etkinlikler için Aralık

  25th

  Etkinlikler için Aralık

  26th

  Etkinlikler için Aralık

  27th

  Etkinlikler için Aralık

  28th

  Etkinlikler için Aralık

  29th

  Etkinlikler için Aralık

  30th

  Etkinlikler için Aralık

  31st

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7

  Diplomatik İlişkiler ve Politik Araştırmalar Merkezi

  Center for Diplomatic Affairs and Political Studies

  ‎مركز الشؤون الدبلوماسية والدراسات السياسية

  Centre des Affaires Diplomatiques et des études Politiques

  Центр дипломатических отношений и политических исследований

  外交事务与政治研究中心

  Back to top of page