Devrim Sonrası İran Dış Politikasında Değişen Güvenlik Algısı

22.09.2021

1979 İran İslam Devrimi’ni takiben eden ülke içerisinde yaşanan rejim değişikliğinin dış politik söylemin değişmesi noktasında da etkili olduğu söylenebilir. Dış politikanın bir parçasını oluşturan güvenlik mefhumu da buna bağlı olarak dönüşüme uğramıştır. Özellikle güvenlik noktasında devrim sonrasında yaşanan değişimi inceleyeceğimiz çalışmanın ilk bölümünde güvenlik kavramını tanımaya çalışacağız. Güvenlik kavramını tanımaya çalışacağımız  ilk bölümün devamında, İran’da milli güvenlik algısının değişimi devrimden önce ve devrimden sonra olmak üzere iki alt başlık halinde incelenecek, ikinci bölümde ise günümüz İran’ının yurtiçindeki ve yurtdışındaki en önemli askeri gücü olan Devrim Muhafızları Ordusu; Türkçe, Farsça ve İngilizce kaynaklardan da yararlanılarak ele alınacaktır.

Giriş

Devletlerin esas vazifelerinden biri olan ve varlıklarını sürdürebilmeleri noktasında kilit role sahip olan milli güvenliğin tesisi konusu,  güvenlik mefhumunun tanımlanması ile beraber daha kolay hale gelecektir. Söz konusu kavramın genelgeçer bir tanıma sahip olmaması, ülkelerin bu minvalde güç kullanımını da etkilemektedir. Birçok araştırmacı tarafından halihazırda tartışmalı bir kavram olarak nitelendirilen güvenlik kavramı, en sade ve temel anlamı ile; devletlerin kendisine ve temel değerlerine dair çeşitli tehdit unsurlarından arınması durumu olarak tanımlanmakta olup aynı zamanda uluslararası siyasi düzeni oluşturan dış politika kavramının da bir parçası olarak zikredilmektedir. Bilhassa 2010 yılında başlayan Arap isyan hareketleri devamında Ortadoğu coğrafyasında devlet dışı aktörler ve milis yapılanmaların vuku bulması ile tekrar tartışmaların odak noktası haline gelen güvenlik ve tehdit nosyonlarının tanımsızlığı konusu, bölge ülkeleri açısından ciddi güvenlik endişelerine sebep olmuş ve kısa bir süre içerisinde küresel bir sorun haline gelmiştir. Söz konusu bölge ülkelerinden biri olan İran’ın hem oyun kurucu hem de oyuncu kimliği ile öne çıkan ender ülkelerden birisi olması Ortadoğu’ya İran perspektifinden bakmamızı gerekli kılan temel etkendir.

Bizden Haberdar Olun

Mail aboneliği başlatmak için mail adresinizi bizimle paylaşabilirsiniz.

  Paylaş
  Etkinlik Takvimi
  Mayıs

  Haziran 2024

  Temmuz
  Pzt
  Sal
  Çar
  Per
  Cum
  Cmt
  Paz
  27
  28
  29
  30
  31
  1
  2
  Etkinlikler için Haziran

  1st

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Haziran

  2nd

  Etkinlik Yok
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  Etkinlikler için Haziran

  3rd

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Haziran

  4th

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Haziran

  5th

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Haziran

  6th

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Haziran

  7th

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Haziran

  8th

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Haziran

  9th

  Etkinlik Yok
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  Etkinlikler için Haziran

  10th

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Haziran

  11th

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Haziran

  12th

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Haziran

  13th

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Haziran

  14th

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Haziran

  15th

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Haziran

  16th

  Etkinlik Yok
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  Etkinlikler için Haziran

  17th

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Haziran

  18th

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Haziran

  19th

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Haziran

  20th

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Haziran

  21st

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Haziran

  22nd

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Haziran

  23rd

  Etkinlik Yok
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  Etkinlikler için Haziran

  24th

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Haziran

  25th

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Haziran

  26th

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Haziran

  27th

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Haziran

  28th

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Haziran

  29th

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Haziran

  30th

  Etkinlik Yok
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7

  Diplomatik İlişkiler ve Politik Araştırmalar Merkezi

  Center for Diplomatic Affairs and Political Studies

  ‎مركز الشؤون الدبلوماسية والدراسات السياسية

  Centre des Affaires Diplomatiques et des études Politiques

  Центр дипломатических отношений и политических исследований

  外交事务与政治研究中心

  Back to top of page