Avrupa Seçimleri: AB 2024 Seçim Gündemi ve Karşılaşılan Zorluklar

13.05.2024

Sosyal bir varlık olan insanlar, yaşamları gereği düşüncelerini ifade etme eğilimindedirler. İfade edilen düşünceler birçok farklı alanda ve şekilde yapılabilmektedir. Sosyal hayatta birbirleri ile sıkça iletişim içinde olan insanlar, yaşamlarının bir parçası olarak fikir alışverişlerinde bulunmaktadırlar. Karşılıklı değiştirilen ve paylaşılan fikirler de ortaya yeni fikirlerin ve düşünce yapılarının çıkmasına sebep olmaktadır. Topluluk içinde paylaşılan fikirler ve bu fikirlerin topluluk tarafından onaylanması, insanlar için aidiyet hissiyatı oluşturmaktadır. Fikirlerin kabulü, topluluk tarafından onay görme ve benimsenme ile eş değer bir konuma sahiptir. Onaylanan fikirler, insanların toplulukla özdeşleşmelerini sağlamaktadır. İnsana ait fikirlerin topluluklarda ifade edilmesinin en kolay yolu, düşüncelerin toplumda paylaşılmasıdır. Topluma aidiyet geliştirmeye başlayan insanlar, artık toplumun bir parçası ve öznesi olarak hareket etmeye başlarlar. Bu aidiyet, insanlara toplum bilincini de kazandırmaktadır. Böylece insanlar, davranışlarını ve düşüncelerini ait oldukları topluma göre şekillendirmeye başlarlar. Toplumda baskın siyasi iktidar haricinde düşüncelerin yer alması ve paylaşılması, Antik Yunan dönemine dayanmaktadır. Oluşturulan meclisler, halkın da düşüncelerini ifade etmelerini kolaylaştırmıştır. Böylece gelişen demokrasi, insan varlığının temelleri ile de uyuşmaktadır. Antik Yunan’da sınıf, cinsiyet ve etnik temelli olarak parçalanmış bir toplum yapısı benimsense de toplumun en azından bir kısmı düşüncelerini ifade etme ve oy kullanma gibi çeşitli haklara sahiptir. Bu haklar aynı zamanda siyasi katılım hakkını da içermektedir. Toplum yapısı ve yönetim hakkında düşüncelerini meclisler aracılığıyla paylaşan insanlar, yönetim ve siyasi yapı üzerinde yol gösterici bir role sahiplerdir.

Antik Yunandan esinlenerek geliştirilen ve sonrasında diğer toplumlar tarafından benimsenen meclis kültürü, günümüzde de oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır. Halktan gelen fikir ve düşüncelerin temsilciler aracılığı ile parlamentolarda paylaşılması, demokrasi aracılığıyla insanların yönetime katılmasını sağlamaktadır. 20. yüzyılda liberal demokrasinin gelişmesi ve çeşitli dünya devletleri tarafından benimsenmesi de insanların siyasi katılımını kolaylaştırmıştır. Liberal demokrasinin benimsenmesinde öncülük eden Avrupa coğrafyası da demokrasi ve siyasi katılım konusunda önde gelen isimlerden biri olarak öne çıkmaktadır. Tarihi incelendiğinde, günümüzde sahip olduğu demokrasi altyapısının Orta Çağ’dan itibaren bölge coğrafyasında yerleşmeye başladığı göze çarpmaktadır. 1215 yılında Magna Carta’nın kabulü için halk oylamasına gidilmesi, Avrupa toplumundaki seçim kültürünün temellerini oluşturmuştur. Günümüz demokrasi ve eşitlik anlayışıyla kıyaslandığında daha sınırlı bir katılıma sahip olan 1215 seçimleri, sonraki yıllarda oluşturulacak olan seçim kültürü için önemli bir kaynak olarak kabul edilebilir. Avrupa coğrafyasındaki en geniş kapsamlı siyasi oluşum olan Avrupa Birliği (AB) de kuruluşundan itibaren demokrasi ve eşitlik ilkelerini benimsemiştir. AB’nin demokrasi ilkesini benimsemesi, Birliğe üye olan ulus-devletlerde de demokrasi ve siyasi kültürün gelişmesini ve temellenmesini kolaylaştırmıştır. Birliğe üye olan devletlerde oluşan sivil toplum ve siyasi kültür, demokrasinin korunmasına ve kendi içinde geliştirilmesine olanak sağlamıştır.

The Economist’e bağlı Economist Intelligence Unit (EIU) birimi tarafından hazırlanan demokrasi endeksi, dünya ülkelerindeki demokratikleşme düzeyini yansıtmaktadır.  Avrupa coğrafyasındaki demokrasi endeksi incelendiğinde, diğer bölgelere kıyasla büyük farklar bulundurması göze çarpmaktadır. Bunun sebebi birçok farklı bağlamda açıklanabilir. Avrupa’da gelişen ve yaygınlaşan demokrasi kültürünün tarihsel anlamda daha eskiye dayanması, AB kuruluş ilkeleri, üye devletlerin gelişmişlik seviyeleri, ekonomik avantajlar, siyasi toplum ve siyasi kültür bu sebepler arasında başlıca sıralanabilir. Demokrasinin Avrupa’daki köklü geçmişi hem yerel yönetimlerde hem de AB yönetiminde oldukça etkili olmaktadır. Bu etkiler, AB içindeki demokrasinin sağlamlaştırılması ve denetlenmesini de kolaylaştırmaktadır. AB yönetim şemasında yer alan üç organ olan; AB Komisyonu, AB Parlamentosu ve AB Konseyi, demokrasinin Birlik içinde benimsenmesini ve uygulanmasını sağlamaktadır.

Bizden Haberdar Olun

Mail aboneliği başlatmak için mail adresinizi bizimle paylaşabilirsiniz.

  Paylaş
  Etkinlik Takvimi
  Nisan

  Mayıs 2024

  Haziran
  Pzt
  Sal
  Çar
  Per
  Cum
  Cmt
  Paz
  29
  30
  1
  2
  3
  4
  5
  Etkinlikler için Mayıs

  1st

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Mayıs

  2nd

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Mayıs

  3rd

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Mayıs

  4th

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Mayıs

  5th

  Etkinlik Yok
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  Etkinlikler için Mayıs

  6th

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Mayıs

  7th

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Mayıs

  8th

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Mayıs

  9th

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Mayıs

  10th

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Mayıs

  11th

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Mayıs

  12th

  Etkinlik Yok
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  Etkinlikler için Mayıs

  13th

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Mayıs

  14th

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Mayıs

  15th

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Mayıs

  16th

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Mayıs

  17th

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Mayıs

  18th

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Mayıs

  19th

  Etkinlik Yok
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  Etkinlikler için Mayıs

  20th

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Mayıs

  21st

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Mayıs

  22nd

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Mayıs

  23rd

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Mayıs

  24th

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Mayıs

  25th

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Mayıs

  26th

  Etkinlik Yok
  27
  28
  29
  30
  31
  1
  2
  Etkinlikler için Mayıs

  27th

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Mayıs

  28th

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Mayıs

  29th

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Mayıs

  30th

  Etkinlik Yok
  Etkinlikler için Mayıs

  31st

  Etkinlik Yok

  Diplomatik İlişkiler ve Politik Araştırmalar Merkezi

  Center for Diplomatic Affairs and Political Studies

  ‎مركز الشؤون الدبلوماسية والدراسات السياسية

  Centre des Affaires Diplomatiques et des études Politiques

  Центр дипломатических отношений и политических исследований

  外交事务与政治研究中心

  Back to top of page